Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 februari 2005

Naturliga klimatförändringar kan vara större än man hittills antagit

En ny studie av klimatet på norra halvklotet de senaste 2000 åren visar att naturliga klimatförändringar kan vara större än man hittills trott. Detta visar resultat som forskare vid Stockholms universitet, i samarbete med ryska forskare, publicerar i den vetenskapliga tidskriften Nature den 10 februari.

Den gängse bilden av klimatets variationer under senaste årtusendet antyder att endast små förändringar skett före år 1900, och att det därefter följde en markant uppvärmning. De nya resultaten visar istället en tydlig temperatursvängning mellan 1100- och 1900-talen, med en markant kallperiod omkring år 1600. Större delen av 1900-talet hade ungefär samma temperatur som 1000- och 1100-talen. Endast de senaste 15 åren tycks vara varmare än någon tidigare motsvarande period.

Studien bygger på analys av indirekta klimatdata, såsom information från havs- och sjöbottnar, inlandsisar, grottor och trädens årsringar. Att använda sådant material för att rekonstruera klimatet långt tillbaka i tiden är inget nytt i sig. Det som skiljer den nya studien från tidigare är urvalet av dataserier och metoden för att uppskatta temperaturen från dem.

En 1000 år lång klimatsimulering, gjord (av ett annat forskarlag) med en datormodell av atmosfärens och havens fysik, visar mycket stora likheter med den nya rekonstruktionen. Modellens klimat har styrts av rekonstruerade variationer i solstrålning och mängden vulkaniskt stoft i atmosfären (som reflekterar tillbaka solljuset till rymden). Att dessa två klimatförlopp, som tagits fram helt oberoende av varandra, liknar varandra är ett stöd för att klimatet uppvisar stora naturliga variationer och att förändringar i solens utstrålning och vulkanutbrott på jorden kan vara orsaken.

Allt detta innebär att det är svårt att skilja människans klimatpåverkan från naturliga variationer, även om de senaste 15 varma åren bäst kan förklaras om man tar med människans påverkan i beräkningarna. Den nya studien belyser vikten av att räkna med naturliga klimatvariationer i framtidscenarier. Det är inte bara människan som kan orsaka betydande klimatförändringar – naturen gör det själv hela tiden.

För mer information kontakta:
Anders Moberg, Meteorologiska institutionen, tfn 08-16 4349, e-post anders.moberg@misu.su.se

Övriga forskare vid Stockholms universitet är:
Karin Holmgren (08-674 7157, karin.holmgren@natgeo.su.se ) och Wibjörn Karlén (070-674 3688, wibjorn.karlen@kultgeog.uu.se ), båda vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera