Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 februari 2005

Samhällets roll vid social marginalisering

Varför uppfattas vissa individer och grupper som mer främmande än andra? Hur uppstår social marginalisering? Niclas Månsson vid institutionen för lärarutbildning vid Uppsala universitet söker i sin avhandling svaren genom den polske sociologen Zygmunt Baumans författarskap.

Niclas Månsson undersöker i sin avhandling de förutsättningar som krävs för att svara på frågan varför vissa individer och grupper framstår som mer främmande än andra. Han gör detta genom att studera den polske sociologen Zygmunt Baumans författarskap. Denne skriver mycket om “främlingen” och avhandlingen är den första svenska studie som systematiskt går igenom hans författarskap.
– Min avhandling vänder sig till andra forskare som är intresserade av social marginalisering, som ju är ett samhällsproblem. När normer skapas, exempelvis inom skolan, skapar samtidigt bilden av det som inte är norm, säger Niclas Månsson.
Enligt Bauman kan den sociala konstruktionen av främlingen inte jämföras med relationen mellan en “vi-grupp” och en “de-grupp”. “Vi-gruppen” står för vänskap och närhet och utgör en enhetlig gemenskap. “De-gruppen” står för fientlighet och avstånd och betraktas genom “vi-gruppens” ögon som ett kollektivt “de”. Främlingen, däremot, framträder i den ambivalenta position som existerar mellan dessa grupper och gör därmed våld på den sociala ordningen. Främlingen måste antingen inordnas eller avlägsnas. Men Bauman pekar också på den känsla som uppstår spontant i mötet med en annan – innan samhällsnormen ger avtryck. Som den moraliska gnista som väcks när man ser någon lida. Det är en spontan reflektion. En känsla utan egenvinning.
– Även under förintelsen, i ett samhälle som marginaliserade judar, fanns det de som leddes av annat än samhällsnormer med risk för sina egna liv, exemplifierar Niclas Månsson.
Han hoppas att avhandlingen kan leda till en djupare förståelse av den sociala marginalisering och kulturella exkludering som sker genom ett samhälles institutioner. Men Niclas Månsson ger inga enkla svar.
– Det går nog inte att hitta en enkel lösning på problemet med social marginalisering och vi kan inte leva utan att kategorisera och ordna tillvaron. Vi kan bara sträva åt rätt håll, säger han.

Kontaktinformation
Niclas Månsson kan kontaktas på tel. 018-471 2459 eller via e-post niclas.mansson@ilu.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera