Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 februari 2005

Sveriges starkaste träkonsortium ser dagens ljus

Skogsägare, sågverksindustri och träbyggföretag i norra Sverige har kraftsamlat för att sätta behovsorienterad forskning, utveckling och utbildning högst upp på agendan.Målet är att skapa långsiktig tillväxt i både branschen och regionen.

Det industriella skogsträkonsortiet består av SCA Forest Products, Sveaskog, Holmen Skog, Norra Skogsägarna, Setra Group, Sågab, Martinsons Trä, Älvsbyhus, Lindbäcks Bygg och Norvag Byggsystem. Tillsammans med Luleå tekniska universitet och SP-Trätek har de enats om att skapa ett industridrivet träcentrum i norra Sverige med säte i Skellefteå.
Ordförande för Träcentrum Norr är Björn Sprängare.

I området Luleå-Skellefteå finns landets mest omfattande forsknings- och utvecklingsresurs
med fokus på sektorn trärelaterade produkter och tjänster – Luleå tekniska universitet med verksamhet i såväl Luleå som Skellefteå, samt SP-Trätek i Skellefteå. Inom träområdet arbetar cirka 60 personer med forskning varav sju är professorer. Här finns landets mest omfattande forskarutbildning och enda civilingenjörsutbildning i träteknik, ett magisterprogram i träteknik med internationell rekrytering samt spetsutbildning inom träbyggnad.

Under senare år har det blivit alltmer uppenbart att ökade satsningar måste ske för att stärka framtidsutsikterna för den svenska trämekaniska industrin. Lönsamheten har varit svag, vidareförädlingen för låg, rekryteringen av högkvalificerad personal inte tillräcklig och så vidare.
Samtidigt skärps konkurrensen från nya sågverksföretag i Baltikum och Ryssland.
Politiskt stöd har uttryckts för den trämekaniska industrin och en ökad satsning för byggande i trä. Inom näringslivet har de stora skogsbolagen numera större fokus på sågverksrörelsen samtidigt som strukturförändringar skett i branschen.
Det gemensamma målet för alla intressenter i Träcentrum Norr är en svensk trämekanisk
industri som genom nya och utvecklade produkter, system och tjänster kan öka förädlingsvärdet och stärka den internationella konkurrenskraften till gagn för såväl företagen som hela samhället.

För att nå målet ska Träcentrum Norr bidra till följande:
• Fördjupad samverkan mellan forskning och näringsliv för att uppnå en stark, behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet och långsiktig tillväxt
• Nätverk som ökar kreativitet, utvecklingskraft samt bidrar till synergier mellan företag
• Förbättrad utbildning samt rekrytering till den trämekaniska sektorn
• Ökad personalrörlighet mellan industri och forskning/utveckling

Det industriella konsortiet har beslutat att finansiera Träcentrum Norr med fem miljoner kronor per år. Genom detta ekonomiska tillskott från skogs- och tränäringen skapas möjligheter till extern finansiering från länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten samt Skellefteå kommun.

Den totala budgeten för Träcentrum Norr ligger på elva miljoner per år och finansieringen ska i första hand stödja behovsmotiverad forskning och utveckling som är av branschgemensamt intresse.

Kontaktinformation
Upplysningar: Björn Sprängare, ordförande i Träcentrum Norr, tel. 070-582 92 91

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera