Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 februari 2005

Att bli vuxen innebär ofta livskriser

Unga kvinnor drar sig i hög utsträckning tillbaka i ett dagdrömmeri som är omgärdat av känslor av sorg. Tillståndet påminner om depression, men måste särskiljas och uppmärksammas för den utvecklingspotential som det rymmer. Detta förhållningssätt som kvinnor använder vid påfrestningar i livet varieras med att reflektera och prata med andra. Unga män distraherar sig från påfrestningar omväxlande med att göra något, ta itu med situationen när det är jobbigt. Förhållningssätten skiljer sig mellan unga kvinnor och män, medan de påfrestningar man möter är gemensamma.


Tidigare fanns tydligare riter för att bli vuxen, idag blir dessa övergångar istället livskriser. Begreppet ung vuxen har fått en ny innebörd. Men är då förhållningssätten också tidstypiska? Nej, ser vi till exempel till sagornas värld finner vi dagdrömmande flickor, Snövit, Askungen och Törnrosa. Det som hjälpte dem var inte antidepressiv medicin, utan en hjälpande relation.

Psykoanalytikern Gunnel Jacobsson visar i sin avhandling vid Stockholms universitet vilka påfrestningar unga vuxna, 18 – 25 år, möter i livet och hur man förhåller sig till dessa. I en intervjustudie har 21 unga vuxna följts under ett och ett halvt års tid. Fyra unga vuxna har följts under tre års tid. Genom en enkät har 611 unga vuxna berättat om sina förhållningssätt vid påfrestningar i livet. Resultaten diskuteras genom tre olika teoretiska perspektiv, ett psykoanalytiskt, ett socialkonstruktionistiskt och ett personligt epistemologiskt.

Avhandlingsarbetet har utförts på Psykoterapiinstitutet i Stockholm och vid Pedagogiska institutionen vid universitetet.


Doktorsavhandlingens titel: On the threshold of adulthood. Recurrent phenomena and developmental tasks during the period of young adulthood.

Disputationen äger rum fredagen den 11 februari kl. 10.00 i De Geersalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är professor Harriet Bjerrum Nielsen, Senter for kvinno- og kønsforskning, Universitetet i Oslo, Norge.

Gunnel Jacobsson nås på telefon 08-665 00 03 eller 08-578 397 21 eller e-post gunnel.jacobsson@sll.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera