Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 februari 2005

Nya professorer

Svante Brandänge, John Hassler och Vladimir Krasnov är nya professorer vid Stockholms universitet

Svante Brandänge, organisk kemi
Hans tidigare forskning rörde alkaloider som finns i orkidéer och naturligt förekommande alfa-hydroxisyror och hur tobaksalkaloiden nikotin omvandlas i människokroppen till kotinin.. Resultatet har bland annat relevans för omvandlingen av ett antal läkemedel som är strukturellt besläktade med nikotin. Senare arbeten har handlat om syntetisk organisk kemi, där han utvecklat en effektiv och mycket flexibel syntesmetod som lämpar sig för syntes av olika sexringsföreningar.

John Hassler, makroekonomi
Hans forskning har under senare tid handlat om sambandet mellan tillväxt, social rörlighet och ojämlikhet. Han forskar även om dynamisk politisk ekonomi, bland annat frågan om huruvida välfärdsstaten kan överleva genom att återskapa sin egen väljarbas.

Vladimir Krasnov, experimentell kondenserade materiens fysik med inriktning mot mesoskopiska fenomen
Hans forskning har varit inriktad på att studera supraledning och kvantmekaniska fenomen i supraledande tunnelövergångar. För närvarande är hans forskning inriktad på grundläggande fysik bakom högtemperatursupraledning, såväl som framtida tillämpningar av supraledande komponenter inom elektroniken.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera