Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 februari 2005

Kan frukt motverka järnbrist?

I ett doktorsarbete på Chalmers har Erika Matuschek undersökt möjligheten att avhjälpa järnbrist i u-länder. Resultaten visar att den mat som finns i u-länder kan lagas till på ett sätt som gör att det järn som finns i den kan utnyttjas bättre. Ämnen i frukt kan spela en viktig roll.

Järnbrist ärden vanligaste bristsjukdomen i världen och enligt WHO kan så mycket som 65-80 procent av jordens befolkning lida av järnbrist. Det är framför allt kvinnor och barn i u-länder som drabbas. Om man inte behandlar järnbrist leder det så småningom till anemi (blodbrist). Järnbrist och anemi har allvarliga konsekvenser och man kan bland annat få infektioner, nedsatt arbetsförmåga och inlärningssvårigheter. Man har även sett en ökad dödlighet i samband med graviditet och förlossning. Att järnbrist i så hög grad drabbar människor i u-länder beror till stor del på den enformiga vegetabiliska kost som äts i dessa länder. Vegetabiliska livsmedel som sädesslag och grönsaker innehåller järn i en form som kroppen har svårt att ta upp.

Det finns flera ämnen i vegetabiliska livsmedel som kan påverka järnupptaget negativt. Ett exempel är polyfenoler som finns naturligt i sädesslag och baljväxter, men även i kaffe och te. De binder till sig järnet som finns i maten och gör det omöjligt för kroppen att ta upp det. Genom att utnyttja enzymer som finns i många vanligt förekommande frukter, såsom päron, banan och avokado, kan polyfenolerna påverkas så att de förlorar sin förmåga att binda järn, vilket i sin tur leder till att järnet lättare kan tas upp i kroppen.

Behandling av mjöl från sädesslag som innehåller polyfenoler med juice från färsk frukt minskade dessa ämnen kraftigt och tillgängligheten av järn ökade till mer än det dubbla. I och med att många frukter som innehåller dessa enzymer finns på landsbygden i u-länder skulle metoden lätt kunna användas i hushållen, och på så sätt förbättra tillgängligheten av järn för den del av befolkningen som inte nås av berikade livsmedel eller järntillskott. Det krävs dock ytterligare en del forskning innan metoden kan överföras från laboratoriet till hushållen, bland annat på grund av att det även finns andra faktorer som påverkar järnupptaget från vegetabiliska livsmedel.

– Arbetet har utförts i samarbete med Tanzanias livsmedelsintitut, vilket innebär att det finns naturliga kanaler för att föra ut informationen till befolkningen på landsbygden. Fruktjuicerna innehåller dessutom andra näringsämnen som kan öka upptaget av järn från vegetabiliska livsmedel, som till exempel vitamin C, säger Erika Matuschek.

Avhandlingen “In Vitro Availability of Iron in High-Tannin Sorghum” försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers den 4 februari 2005 kl. 10.00 i KA-salen, Kemigården 4, Chalmers, Göteborg.

Kontaktinformation
Mer information:
Erika Matuschek, Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap, Chalmers tekniska högskola,
tel 031-335 1359, e-post: em@fsc.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera