Tema

Skräddarsydd cellulosa för smartare läkemedel

Genom att studera vattenupptagningsförmågan hos cellulosa på nanonivå har Albert Mihranyan utvecklat och sökt patent för nya material för läkemedelsframställning.Den 11 februari försvarar han sin avhandling vid Uppsala universitet.

Cellulosa är förmodligen den vanligast förekommande polymeren på jorden, och mer än tusentals miljarder kg cellulosa förädlas varje år. På grund av sin stora industriella betydelse är cellulosamolekylen en av dom mest studerade molekylerna som finns. Men även om cellulosans kemiska struktur länge har varit känd och många ansträngningar har riktats mot att förstå hur cellulosan interagerar med sin omgivning, förstår man inte till fullo dess växelverkan med olika vätskor. Ett ämnesområde som skulle kunna dra stor nytta av en sådan grundläggande förståelse är farmaceutisk materialvetenskap, eftersom cellulosan i den farmaceutiska industrin är en av dom vanligaste läkemedelsbärarna, och växelverkan mellan cellulosan och olika kroppsvätskor därför är av avgörande betydelse för hur ett läkemedel tas upp i kroppen.

Albert Mihranyan presenterar i sin avhandling hur olika nanostrukturer hos cellulosan styr vattenupptagsförmågan för att på så vis kunna skräddarsy cellulosastrukturen för att passa till olika farmaceutiska ändamål, och även för att kunna skapa helt nya cellulosabaserade farmaceutiska material. Hans arbete har hittills resulterat i två olika patentansökningar (både i Sverige och i USA) och ett flertal vetenskapliga publikationer.

Kontaktinformation
Albert Mihranyan kan kontaktas på 018-471 4452 eller via e-post albert.mihranyan@farmaci.uu.se

Skräddarsydd cellulosa för smartare läkemedel

 lästid ~ 1 min