Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 januari 2005

Risritualer på centrala Sulawesi (Indonesien)

Doktorsavhandling i socialantropologi av Bengt Jacobsson

I denna doktorsavhandling (betitlad “Erövring av skogen. Risritualer bland Pamonafolket på centrala Sulawesi (Indonesien)” analyseras ett antal pregnanta faser av Pamonafolkets förkristna risritualer. Därvid urskiljs två komplimentära “fertilitetsmodeller”, dels den diskontinuerliga prokreationsmodellen som kännetecknar jordelivet, dels den kontinuerliga regenerationsmodellen som råder i övervärlden (himlen). I ett övergripande perspektiv kan hela Pamonas traditionella risritualcykel ses som ett årligt symboliskt återskapande av ett ursprungligt överflöd. Detta återskapande är baserat på en himmelsk regenerationsmodell, vilken en gång även animerade allt levande på jorden.


Avhandlingen är den första av sitt slag och bygger på ett omfattande empiriskt dataunderlag hämtat från två missionärer tillika etnografer, N. Adriani och A. C. Kruyt från Holländska Reformerta Kyrkan, verksamma i Sulawesis högländer 1882-1941. Främst är det deras trebandsverk “De Bare´e sprekende Toradjas van Midden-Celebes” (sv. “De Bare´e-talande Toradja på centrala Celebes”) som används.


Studien lanserar tolkningar av viktiga symboler och symbolkluster som artikuleras i följande faser av risritualcykeln: moandu sala (en “försoningsrit”), de initiala stadierna av torriscykeln i svedjorna, pelanggo (ritualsekvenser före sådden), mopaho (sådden) och skördeceremonierna. Betydande symboliska temata i “skapandet av fruktbarhet” under risritualcykeln är symboliska utbyten, divination (spådomskonst), växlande perioder av tal och tystnad, alternativt språkbruk, rituell pragmatism och prognoser eller visioner av önskvärda framtida förhållanden.


Avhandlingens titel: Conquest of the Forest. Rice Rituals among the To Pamona in central Sulawesi(Indonesia)
Avhandlingsförfattare: Bengt Jacobsson , tel. 031-814023(bost.), 031-773 5385(arb.)
e-post:.bengt.jacobsson@zeta.telenordia.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Jos D.M. Platenkamp, Münster
Tid och plats för disputation: Fredagen den 18 februari 2005 kl. 14.00, sal 10, universitetsbyggnaden, Vasaparken , Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera