Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 januari 2005

Ny utbildning för invandrade akademiker

Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet startar idag en ny förvaltningsutbildning. Syftet med utbildningen är att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för invandrade akademiker och att öka statens möjlighet att rekrytera kvalificerad personal med särskild språklig och kulturell kompetens.Utbildningen har tillkommit på uppdrag av regeringen.

De studenter som har antagits till förvaltningsutbildningen har, förutom svensk eller utländsk akademisk grundexamen, goda kunskaper i minst ett vanligt förekommande invandrar- eller minoritetsspråk. Extra kunskaper har alltså varit ett förkunskapskrav, men någon kvotering av antagna har inte ägt rum.

– Stockholms universitet har tidigare fattat beslut om att vi aktivt ska främja mångfald.
Den här utbildningen är ett led i den satsningen. Eftersom vi vet att invandrade akademiker har svårt att komma in på arbetsmarknaden vill vi bidra till att dessa studenter lättare får ett arbete där hela deras kompetens tas tillvara, säger Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet.

Den ettåriga förvaltningsutbildningen, som ges i samarbete med Statens kvalitets- och kompetensråd, omfattar även en tio veckor lång praktiktjänstgöring.
Studenterna kommer att erbjudas praktikplats på bland annat Kammarkollegiet, Skatteverket, Premiepensionsmyndigheten, Konsumentverket, Allmänna reklamationsnämnden, Polisen, JämO, Riksförsäkringsverket och Integrationsverket.

– Vår förhoppning är att bidra till att öka statens möjlighet att rekrytera medarbetare som motsvarar framtida kvalifikationskrav där språk och kulturkompetens är viktiga delar. Ett viktigt mål med utbildningen är också att ge kunskaper om internationaliseringens betydelse för statsförvaltningen, särskilt med avseende på EU, säger Claes Linde, administrativ chef vid Statsvetenskapliga institutionen.

Utbildningen och dess praktiktjänstgöring innebär ingen garanti om framtida anställning. Rekrytering sker i öppen konkurrens där förtjänst och skicklighet avgör vem som slutligen får arbete.

Vid invigningen idag deltar rektor Kåre Bremer och kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg (s).

För ytterligare information:
Kåre Bremer, rektor Stockholms universitet, tfn 08-16 22 71 mobil 0733-669 169
Claes Linde, administrativ chef Statsvetenskapliga institutionen, tfn 08-16 30 89
Maria Erlandsson, pressekreterare Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53 Mobil 070-230 88 91
www.statsvet.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera