Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 januari 2005

Äldsta tvillingparet i Sverige fyller 100 år

På söndagen den 30 januari fyller tvåäggstvillingarna Gunhild och Siri 100 år. Systrarna är det äldsta av 86000 tvillingpar i Sverige. Detta enligt världens största och mest fullständiga tvillingregister som finns på Karolinska Institutet i Stockholm.

Journalister är välkomna att träffa tvillingparet i deras hem:
Fredag den 28 januari kl. 15-16
Kungsholmen, Stockholm
(för exakt adress kontakta Sabina Bossi, tfn 08-524 838 95, e-post sabina.bossi@admin.ki.se)

– De har varit med i åtskilliga testtillfällen och bidragit till forskning kring dagens vanligaste sjukdomar och deras koppling till arv och miljö, berättar professor Nancy Pedersen, chef för det Svenska Tvillingregistret.

– Det är väldigt ovanligt att båda i ett tvillingpar överlever i hundra år. Vi vet att genetiken är en påverkande faktor för utveckling av sjukdomar hos människan, men denna faktor minskar i betydelse efter 80-års ålder. Det betyder att Gunhild och Siri måste ha haft bra levnadsvanor, säger Nancy Pedersen.

Samtidens folksjukdomar: stress och övervikt
I samma takt som levnadssätt och vår uppväxtmiljö förändras så blir nya frågeställningar aktuella för forskarna. Vad är det som ligger bakom den ökade stressen, utvecklingen av diabetes och övervikt hos de nya medborgarna?

Nya tvillingar är nu på väg in i det Svenska Tvillingregistret och många av dem kommer att bli delaktiga i forskningsprojekt. Forskarna kommer under våren 2005 att kontakta tvillingar som är mellan 20 och 45 år. Dessa tvillingar kommer att bli tillfrågade om att besvara en enkät på Internet. Samtidigt kommer föräldrar till tvillingar som är 9 till 12 år att bli kontaktade för att bli intervjuade per telefon.

FAKTA om TVILLINGREGISTRET
I tvillingregistret finns för närvarande mer än 172000 tvillingar.
Av dessa drygt 86000 tvillingpar finns 61000 par där båda tvillingarna är i livet.
Mellan 1-2% av alla födslar är tvillingfödslar. Denna siffra varierar något i olika delar av världen.
Av de tvillingpar som föds utgörs ungefär 1/3 av vardera enäggstvillingar, likkönade tvåäggstvillingar och olikkönade tvåäggstvillingar.
Registret startades på 1960-talet av forskare som ville undersöka hur rökning påverkar vår hälsa.
Den första studien som gjordes med tvillingregistret som underlag visade att rökare oftare får lungcancer än de som inte röker.
I dagsläget pågår cirka 30 forskningsprojekt med material från tvillingregistret.

För mer information om Tvillingregistret: http://www.mep.ki.se/twinreg/index_se.html

För kontakt med Nancy Pedersen, professor i genetisk epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet: Tel: 08-524 874 18 – Fax: 08-31 49 75 – E-post: Nancy.Pedersen@meb.ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera