Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 januari 2005

Kan vi lita på tidningarnas aktietips?

När massmedia publicerar köprekommendationer, reagerar aktien positivt på publikationsdagen, men uppgången åtföljs av en negativ prisreaktion. Säljrekommenderade aktier däremot, reagerar negativt på publikationsdagen, åtföljt av en fortsatt nedgång i aktiens pris. Detta framkommer i en doktorsavhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där författaren Erik Lidén ifrågasätter de aktierekommendationer som löpande publiceras i svenska media.


Avhandlingen skiljer på rekommendationer skrivna av analytiker och de som skrivits av ekonomiska journalister. Det visar sig att den information som speglas i rekommendationer från analytiker redan har utnyttjats innan den publiceras i tidningar och tidskrifter. Troligtvis har analytikerna förmedlat informationen till sina privata kunder, vilka har kunnat tjäna pengar på informationen innan den nått läsarna.

Köprekommendationer från banker som deltar aktivt vid börsintroduktionen av företag i Skandinavien, är mer tillförlitliga än de från andra håll. De deltagande bankerna lyckas drygt 15% bättre med sina köprekommendationer än marknaden som helhet och mycket bättre (drygt 26% bättre) än de som kommer från icke deltagande banker, under rekommendationens första år.

Erik Lidén har också studerat den abnormala avkastningen på de nya rekommendationer som publiceras i svenska tidningar och tidskrifter under de första två åren, för att se om en investerare kan använda sig av dessa rekommendationer för att tjäna mer pengar än vad “marknaden” genererar. Resultaten visar att investeraren skulle ha förlorat pengar på att följa köprekommendationerna medan han eller hon hade tjänat på att följa säljrekommendationerna.

– Att säljrekommendationer har ett informationsvärde medan köprekommendationer inte har det kan bero på att positiv information från företagsledningen är mer svårtolkad än negativ information, säger Erik Lidén. För övrigt genererar rekommendationer som kommer från analytiker och journalister i stort sett lika god eller dålig avkastning.

Tid för disputation: Fredag 28 januari kl 10
Plats: Sal E44, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Erik Lidén
Avhandlingens titel: “Essays on Information and Conflicts of Interest in Stock Recommendations”

Välkommen!

För ytterligare information kontakta: Erik Lidén, telefon 031-773 1330, mobil 073-6004253, e-post erik.liden@economics.gu.se

_____________________________________________________

Kontaktinformation
Maria Norrström, informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Fakultetskansliet
Box 600, 405 30, Göteborg
Telefon: 031-773 1247 Telefax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera