Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 januari 2005

Ny utbildning lär ingenjörer bygga billigare

Den första studentkullen från en helt ny typ av byggutbildning tar examen på LTH i Helsingborg idag och imorgon. Utbildningens bärande idé är att lära byggingenjörer bygga effektivare med bibehållen kvalitet. Arbetslivets efterfrågan är stor och flertalet har redan fått jobb.

Den första studentkullen från en helt ny typ av byggutbildning tar examen på LTH i Helsingborg idag och imorgon. Utbildningens bärande idé är att lära byggingenjörer bygga effektivare med bibehållen kvalitet. Arbetslivets efterfrågan är stor och flertalet har redan fått jobb.

Magisterutbildningen “Industriellt byggande med design” (60 p) på LTH vid Campus Helsingborg är en påbyggnad för dem som har högskoleingenjörsexamen i byggteknik och är den första och hittills enda i sitt slag i Sverige. Den är tillkommen på initiativ från näringslivet genom FIND, Forum för Industriellt Byggande, för att skapa förståelse för hela den komplexa byggprocessens mekanismer och drivkrafter.

– Grundtanken är att byggingenjörer skall lära sig bygga effektivt, med hög kvalitet och till lägre kostnader, vilket leder till billigare bostäder, förklarar Anders Ekholm, programföreståndare och professor i projekteringsmetodik.

Utbildningens upplägg kan ses mot bakgrund av regeringsrapporten “Skärpning gubbar” (2002) och efterföljande remissvar. Där påtalas bl.a. att få personer inom byggbranschen har eftergymnasial utbildning, att den högre tekniska utbildningen är fragmentiserad och byggsektorns oförmåga att tillvarata befintlig kompetens.

Begreppet industriellt, eller, industrialiserat byggande har vuxit sig allt starkare under 90-talet och har fått särskilt fokus på senare tid. Ledorden är helhetssyn, processutveckling, kunskapsöverföring och effektivisering. De förs ofta fram som förslag till åtgärder för att förändra byggbranschen.

Magisterutbildningen “Industriellt byggande med design” och de tre högskoleingenjörsutbildningarna (120 p) “Byggteknik med arkitektur”, “Byggteknik – järnvägsteknik” och “Byggteknik – väg- och trafikteknik” har gjort LTH vid Campus Helsingborg till ett kompetenscentrum inom byggteknik.

Kontaktinformation
För mer info, kontakta Anders Ekholm, professor i projekteringsmetodik, tel. 046-222 41 63, Anders.Ekholm@caad.lth.se eller Per Kämpe, VD Prefabutveckling i Norden AB och professor i Industriellt byggande vid LTH, tel. 08-566 41 220, 070-535 49 62, per.kampe@prefabutveckling.se. För övriga frågor, kontakta Christer Särnstrand, prefekt för LTH i Helsingborg, tel. 042-35 67 01, christer.sarnstrand@hbg.lth.se Läs mer på: www.indbygg.hbg.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera