Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 januari 2005

Ny metod förbättrar framställandet av viktiga kolhydrater

Metoden som utvecklats i en avhandling av Mickael Mogemark, Umeå universitet, är ett viktigt verktyg för att fastställa kolhydratstrukturer som är inblandad i en rad sjukdomar.

Kolhydrater utgör många livsnödvändiga processer i livets kemi. Det är till exempel kolhydratstrukturer som bestämmer grupperingen i blod och som förmedlar kontakter mellan celler och proteiner. Vidare har många glykokonjugater, sockerföreningar, såsom glykopeptider och glykolipider funnits vara involverade i många cancer- och immunologiska sjukdomar som exempelvis reumatism men även i organavstötningar. Att fastställa strukturen för de sjukdomsframkallande föreningarna är första steget i processen att hitta verksamma läkemedel.

För att öka förståelsen för dessa processer krävs nya framställningsmetoder av syntetiska kolhydrater. En sådan ny metod är fastfassyntes, där substanserna syntetiseras, framställs på kostgjord väg, genom att startmaterialet fästs på små plastkulor.

Det största problemet med att utveckla en syntes på fastfas ligger i att man inte kan följa reaktionerna medan produkterna fortfarande är kopplade till fastfasen. Detta medför att metodutvecklingen av syntesen ofta blir mycket komplicerad, jämfört med traditionell kemi.

För att kunna utföra syntes på fastfas måste nya analytiska metoder utvecklas. Mogemark har visat att 19FNMR-spektroskopi är användbart för att bestämma reaktionsutfallet utan att produkten behöver klyvas från den fasta fasen. I dessa studier har fluoratomer i handtag, enheten som kopplar startmaterialet till fastfasen, och skyddsgrupper använts som markörer för att studera reaktionsutfallet. Metodens användbarhet exemplifierades bland annat i framställandet av så kallade alpha-Gal antigener, kolhydratstrukturer som visat sig vara orsaken till avstötning av organ i xenotransplantation mellan gris och primat.

Fredag den 21 januari försvarar Mickael Mogemark, kemiska institutionen, Umeå universitet sin avhandling med titeln Solid-Phase Glycoconjugate Synthesis – On-Resin Analysis with Gel-Phase 19FNMR Spectroscopy.
Disputationen äger rum klockan 13.00 i sal KB3B1, KBC-huset. Fakultetsopponent är Peter Seeberger, professor, ETH, Zurich Schweiz.

Mickael Mogemark nås på:
Tel: 070-267 96 25
Arbete: 031- 706 48 30
E-post: mickael.mogemark@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera