Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 januari 2005

Östrogenreceptor styr prostatans utveckling

Forskning från Karolinska Institutet visar att prostatans tidiga utveckling styrs av östrogenreceptorn ER-alfa. Detta kan förklara varför tidig exponering för östrogen kan orsaka onormal celltillväxt senare i livet.

Det är sedan tidigare känt att östrogena föroreningar i miljön som når prostatan tidigt under nyföddhetsperioden kan orsaka cellförändringar och även tumörer i prostatan hos vuxna försöksdjur. Ny forskning från Karolinska Institutet visar nu att detta med största sannolikhet beror på en överstimulering av receptorn ER-alfa.

– Liknande mekanismer kan eventuellt vara av betydelse för uppkomsten av vissa prostatatumörer även hos människa, säger professor Jan-Åke Gustafsson.

Resultaten visar att musens prostatakörtel under nyföddhetsperioden präglas av ämnen som aktiverar östrogenreceptorn ER-alfa, vilket leder till att körtelgångarna i prostata utvecklas. Detta sker under de första två veckorna, då ER-alfa temporärt uttrycks i prostatakörtelns epitelceller. Om musen då utsätts för ett överskott av östrogen, exempelvis i form av östrogena miljöföroreningar, kan prostatans utveckling förprogrammeras till att senare i livet uppvisa onormal tillväxt. Möss som saknar ER-alfa påverkas inte på samma sätt av östrogen. Från fjärde veckan är det däremot östrogenreceptorn ER-beta som uttrycks i epitelcellerna. ER-beta stimulerar inte till celldelning utan hämmar tvärtom vidare celldelning. Prostatas utveckling regleras alltså av ett växelspel mellan de två östrogenreceptorerna, som har olika funktion.

Publikation:
Estrogen receptor alfa and imprinting of the neonatal mouse ventral prostate by estrogen.
Omoto Y, Imamov O, Warner M, Gustafsson J-Å.
PNAS Online 17-21 januari 2005.

För mer information, kontakta:
Professor Jan-Åke Gustafsson, institutionen för medicinsk näringslära, Karolinska Institutet, tfn 08-5858 3746 eller mail jan-ake.gustafsson@mednut.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera