Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2005

Första litteraturvetenskapliga avhandlingen om Stig Larssons författarskap

Under två och ett halvt decennium har Stig Larsson varit verksam som konstnär. Nu läggs den första litteraturvetenskapliga avhandlingen om hans författarskap fram vid Umeå universitet.

Stig Larssons konstnärskap har varit både produktivt och omdebatterat. Han har publicerat ett fyrtiotal verk inom prosa, lyrik, dramatik och film. Dessutom har han arbetat som film- och teaterregissör, skrivit film och litteraturkritik, publicerat estetiskt orienterade artiklar om litteratur, film och konst samt varit ansvarig utgivare för filmtidskriften Kod och den estetiskt inriktade tidskriften Kris.

I Peter Berglunds doktorsavhandling Segrarnas sorgsna eftersmak, den första litteraturvetenskapliga avhandlingen om Stig Larssons författarskap, behandlas ingående hur en grundläggande tanke om att eftersträva något autentiskt starkt präglar Larssons estetiska tänkande och litterära skrivande.

I centrum för studien står romanerna Autisterna, Nyår, Introduktion och Komedin I som publicerades under åren 1979-1989. Tre centrala teman lyfts fram som särskilt betydelsefulla i dessa litterära verk: obetydliga och minimala fenomen, vardagliga och värdelösa företeelser samt förnedring, våld och övergrepp. Dessa teman kan samtliga sättas i samband med Larssons återkommande autenticitetssträvan.

Stig Larsson föddes 1955 i Skellefteå och flyttade i början av 1960-talet till uppväxtstaden Umeå, där han bodde till mitten av 1970-talet. Sedan 1976 är han bosatt i Stockholm. Hans avsikt var länge att främst arbeta med film, men merparten av hans konstnärliga produktion har dock i praktiken kommit att ske inom de skönlitterära genrerna.

Den 22 januari försvarar Peter Berglund, institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Segrarnas sorgsna eftersmak. Om autenticitetssträvan i Stig Larssons romaner. Disputationen äger rum kl. 10.15 i hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Anders Ohlsson, institutionen för litteraturvetenskap, Lunds universitet.

Avhandlingen ges i samband med disputationen den 22 januari ut på Brutus Östlings bokförlag Symposion.

Kontaktinformation
För information om avhandlingens innehåll kontakta Peter Berglund
per e-post peter.berglund@littvet.umu.se
Brutus Östlings bokförlag Symposion http://www.symposion.se/ .

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera