Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 januari 2005

IVL växer. Blir ledande i Europa på metoder för hållbar utveckling

Verksamheten vid CIT Ekologik AB gick vid årsskiftet samman med IVL Svenska Miljöinstitutet. Därmed har IVL blivit ledande i Europa på miljösystemanalyser och en av de främsta på metoder och arbetssätt för hållbar utveckling – till exempel miljöanpassad produktutveckling och samhällsekonomiska analyser.

IVL har sedan länge en internationellt framstående kompetens inom miljöeffekter, miljöteknik och miljösystemanalys. Inom CIT Ekologik, en av avdelningarna vid Stiftelsen Chalmers Industriteknik, finns internationellt erkänd expertis inom området miljösystemanalyser som sedan starten 1989 arbetat med konsultuppdrag för stora industrikunder i Europa, Asien och Nordamerika. Uppdragen har ofta handlat om att på ett systematiskt sätt miljöanpassa kundernas produkter tidigt i produktutvecklingen.

– Genom att vi nu för samman verksamheterna hos två av de största nordiska aktörerna inom områdena miljösystemanalys och metoder för hållbar utveckling skapas helt nya förutsättningar att utveckla verksamheten såväl nationellt som internationellt. CIT Ekologiks personal kompletterar med sin kompetens redan existerande verksamheter inom IVL. Samgåendet ger oss betydligt större möjlighet att erbjuda våra kunder de miljöoptimerade och långsiktiga lösningar som krävs på en globalt konkurrensutsatt marknad, säger IVLs VD Björn Lundberg.

– Vi kommer att kunna erbjuda CIT Ekologiks och IVLs kunder ett större samlat utbud av tjänster för hållbar utveckling samtidigt som vårt samarbete med Stiftelsen Chalmers Industriteknik och forskarna på Chalmers fortsätter, säger Elin Eriksson som nu blir biträdande avdelningschef på IVL.

I mitten av februari flyttar CIT Ekologiks samtliga medarbetare till IVLs lokaler. Därmed stärks IVLs samarbete med Chalmers tekniska högskola, något som var en viktig drivkraft bakom den nyligen genomförda omlokaliseringen av IVLs verksamhet i Göteborg till Chalmersområdet.

I och med expansionen stärks IVL Svenska Miljöinstitutets position både i fronten av den internationella metodutvecklingen inom hållbar utveckling och i att utföra skräddarsydda strategiska industriuppdrag.

Kontaktinformation
För mer information:
Anna Jarnehammar, avdelningschef IVL, tel: 08-598 563 76,
0709-73 63 76
Björn Lundberg, VD IVL, tel: 08-598 563 11, 0709-736 311
Elin Eriksson, tel: 031-772 4326, 0705-95 65 90
Tomas Rydberg, tel: 031-772 4334, 0708-40 88 02
Anders Marby, Stiftelsen Chalmers Industriteknik,
tel: +46-(0)31-772 43 59, +46-(0)730-79 43 33

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera