Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 januari 2005

Negativ jobbstress ger kvinnor ökad risk för diabetes

Små möjligheter att påverka sin arbetssituation kan för kvinnor ha ett samband med en ökad risk för diabetes typ 2. Det presenteras i en ny avhandling från Karolinska Institutet. Studier visar också att hög kaffekonsumtion tycks minska risken för diabetes typ 2.

Leg sjuksköterska Emilie Agardh har i sitt avhandlingsarbete analyserat data från en stor tvärstudie av 3128 svenska män 1992-1994 och 4821 svenska kvinnor 1996-1998, samtliga i 35-56 års ålder. Personerna fick göra ett så kallat glukostoleranstest för att se om de hade typ 2-diabetes, som ännu inte upptäckts, eller hade en minskad tolerans för glukos (nedbrutet socker). Dessutom fick deltagarna i studien svara på frågor som handlade om livsstil och psykosociala faktorer, bland annat om stress.

Hög arbetsbelastning på jobbet visade sig inte spela någon roll för försökspersonernas risk för typ 2-diabetes, enligt resultatet av den här studien.
-Däremot tycks det vara viktigt för kvinnor att ha möjlighet att påverka sin arbetssituation. Att uppleva dålig kontroll i sitt arbetsliv sammanföll med en högre risk för diabetes typ 2 hos kvinnor i den här studien, säger Emilie Agardh.

En annan intressant upptäckt var att en hög konsumtion av kaffe, vilket betyder tre koppar om dagen eller mer, tycks påverka i positiv riktning. Hög kaffekonsumtion hade med andra ord ett samband med minskad förekomst av diabetes typ 2.

– Det kan bero på att vissa ämnen i kaffet verkar positivt på kroppens sockerbalans, säger Emilie Agardh.

Avhandling:
The influence of psychosocial stress, socio-economic differences and coffee consumption in the etiology of typ 2 diabetes

Författare:
Emilie Agardh, institutionen för molekylär medicin, Karolinska Institutet, tfn: 08-517 754 70 eller mobil: 0733-427844.

Disputation:
Fredag 14 januari 2005, klockan 9.00, Aulan plan 2 S1:02, Norrbacka, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Avhandlingens abstract finns på: http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-180-6/


FAKTA/BAKGRUND Vad är diabetes?
Vid diabetes påverkas ämnesomsättningen på grund av en nedsatt förmåga att producera hormonet insulin eller oförmåga att producerar något insulin alls. Insulin behövs i kroppen för att socker, glukos, från blodet ska komma in i cellerna och förse dem med näring. Vid brist på insulin påverkas även protein- och fettomsättningen i kroppen. Läs med om diabetes på www.karolinska.se/diabetes
Typ 2-diabetes är en form av vuxen- eller åldersdiabetes som brukar debutera efter 40 års ålder. Under två decennier har antalet fall av sjukdomen ökat. Diabetes typ 2 har blivit en av våra vanligaste folksjukdomar i västvärlden. Kända bakomliggande faktorer är exempelvis övervikt, stillasittande, rökning och arvsanlag.

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera