Tema

Från statligt monopol till konkurrensutsatt marknad

Vad händer när ett statligt monopol avskaffas och vilka aktörer medverkar i förändringsprocessen? Susanna Mattsson, vid Handelshögskolan i Stockholm, studerar i sin doktorsavhandling vad som hände när Postens brevförmedling konkurrensutsattes på 1990-talet. Hon beskriver vägen till en marknad med fungerande konkurrens som lång och fylld av kontroverser.

När ett monopol avskaffas sätts en rad processer igång där många nätverksrelaterade aktörer är inblandade. Aktörerna kan i detta fall t.ex. vara företag, myndigheter, forskare, media och allmänhet. Dessa lägger tillsammans ner stor kraft på att skapa villkor som främjar framväxten av en marknad med fungerande konkurrens, och det är här kontroverserna uppstår.

– Aktörerna har oftast olika uppfattning om vilka nya spelregler som ska börja gälla och då uppstår kontroverser, säger Susanna Mattsson. I det fall jag studerat, Postens brevförmedling, var aktörerna oense om ”vardagliga saker”. Det kunde handla om postnummer, postboxar och prissättning.

Det är inte enbart så att köpare och säljare skall förändra sina beteenden i och med de nya marknadsförutsättningarna. Förhandlingar äger även rum i det som kan kallas normeringspraktiken, inom ramen för rättsväsendet och i riksdagen/regeringen.

I dessa diskussioner är även aktörer från den så kallade utbytespraktiken (d.v.s. säljare och köpare) och från den så kallade avbildningspraktiken (t.ex. utredare, forskare, teorier och mätmetoder) involverade.

Studien baserar sig på aktörsnätverksteorin som huvudsakligen utvecklats av franska sociologer.

Susanna Mattssons doktorsavhandling ”På gränsen mellan ordning och oordning – artefakternas betydelse vid marknadsombildningar. En studie av den svenska postmarknadens ombildning” kan beställas via Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan, e-post: efi@hhs.se.

Kontaktinformation
Susanna Mattsson, Institutionen för marknadsföring och strategi, Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-736 9746
E-post: Susanna.Mattsson@hhs.se

Från statligt monopol till konkurrensutsatt marknad

 lästid ~ 1 min