Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 januari 2005

Kvinnoföraktande kärlekslyrik

Francisco de Quevedos litterära verk hör till de främsta i Spaniens 1600-talslitteratur. I hans verk ges uttryck för alla genrer och där behandlas alla ämnen. Det mest typiska draget hos Quevedo är att hans nationalistiska, antisemitiska och kvinnoföraktande ideologi går att spåra i alla hans verk – till och med i kärlekslyriken.

Quevedos ideologi består av en kompromiss med värderingar som representerades av den dåtida spanska monarkin samt ett tidigt uttryck av det som idag kan kallas nationalism. Andra ideologiska aspekter är en stark kristen övertygelse som sätts emot andra religioner, framförallt judendomen, som vidare ger uttryck för antisemitism. En sista aspekt av Quevedos ideologi är hans nedsättande kvinnosyn (misogynyn) som liksom övriga aspekter präglar alla hans verk.

Quevedos kritiker har dock hävdat att det finns ett undantag för de ideologiska uttrycken i Quevedos verk, nämligen kärlekslyriken. Denna “poesia de amor” skrivs inom ramarna av den klassiska grekiska och latinska kärlekspoesin, samtidigt som den existerar under Petrarcas dominerande inflytande. Det skulle innebära att det är svårt att hitta en koppling mellan denna lyrik och den dominerande ideologin under Quevedos epok.

Alejandro Urrutia har dock haft som syfte med sin avhandling att försöka hitta sambandet mellan Quevedos kärlekspoesi och den ideologi som finns i hans övriga verk. Verket som studeras, Canta sola a Lisi, består av en grupp poem med klart samband till Petrarcas Canzonieri. Med hjälp av begrepp som ’intertextualitet’, ’intratextualitet’ samt ’hypogram’ försöker Urrutia i sin avhandling bevisa att det även här går att hitta uttryck för Quevedos ideologi vilka i sin tur avspeglar epokens ideologi. Avhandlingsförfattaren föreslår en läsningsprocess som betonar inte enbart aspekter som den klassiska retoriken och förhållandet mellan klassisk grekisk, latinsk och Petrarcas kärlekslyrik som finns i Canta sola a Lisi, utan också de ideologiska drag som denna poesi innehåller. Då hittar han uttryck för såväl nationalism som antisemitism och misogyny även i denna kärlekslyrik.

Avhandlingens titel: Hacia una lectura ideológica del Canta sola a Lisi de Francisco de Quevedo.
Disputationen äger rum lördagen den 15 januari 2005 kl. 10.15
Opponent: Professor Ignacio Arellano
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6
Närmare upplysningar kan fås av Alejandro Urrutia, tel. 031-773 1812 (arb),
e-post alejandro.urrutia@rom.gu.se

Kontaktinformation
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera