Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 januari 2005

Den svåra konsten att genomföra kostnadsbesparingar

Många företag initierar – ofta på kortsiktig basis – program för kostnadsbesparingar som ett svar på aktiemarknadens krav att uppvisa ekonomiska resultat. Samtidigt hävdar samma företag att förmågan till förnyelse och nytänkande är grunden för långsiktig överlevnad. Anders Richtnér, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, studerar i sin doktorsavhandling huruvida denna motsägelsefulla balansakt är möjlig att genomföra och hur det i så fall går till.

– Det är möjligt att implementera kostnads- och effektiviseringsprogram och samtidigt bibehålla förmåga till förnyelse inom ett företag, men det är svårt, säger Anders Richtnér. Nyckeln är att skära ner på rätt saker. Det är t.ex. av yttersta vikt att de kunskapsskapande krafterna i företaget inte skadas, eftersom de är grunden för såväl kortsiktig som långsiktig innovation.

Ledningar som står inför kostnadsbesparingar underskattar ofta konsekvensen av att människor med specifika kompetenser försvinner från företaget eller att tid och resurser som tidigare avsatts för gränsöverskridande möten inom och mellan företag bortrationaliseras. Anders menar att det just är på gränsöverskridande möten som idéer genereras och kommersialiseras och att det därför är av största vikt att personal får möjlighet att dela erfarenheter och kunskaper.

– Mitt råd till beslutfattare är att se bortom en procentuell minskning rakt över företaget, avslutar Anders. Fokus ska istället ligga på att identifiera vad som är kritiskt för att skapa kunskap i organisationen och sedan undvika att skära ner på dessa delar.

Anders avhandling “Balancing Knowledge Creation” kan beställas från Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, e-post: efi@hhs.se, eller direkt från författaren.

Kontaktinformation
Anders Richtnér
Institutionen för företagande och ledning, Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-736 95 94
Mobil: 073-659 77 27
E-post: anders.richtner@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera