Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 januari 2005

Göteborgsforskare publicerar artikel om nanomaterial i Science

Nanomaterial, med en storlek av en tusendels mikrometer, uppvisar nya och intressanta egenskaper som ger möjligheter till helt nya tillämpningar inom modern teknologi och medicinsk teknik. I det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Science som utkommer i dag publicerar två forskare från Göteborgs universitet tillsammans med amerikanska kollegor en artikel om hur så kallade kolnanorör kan användas som sensorer av olika gaser.

Flera internationella och nationella forskningsråd samt företag och riskkapitalbolag investerar i dag stora belopp inom nanoteknologi och på nanomaterial. Som exempel på ett sådant material kan nämnas kolnanorör, som är uppbyggt av kolatomer, det vill säga samma atomer som bygger upp strukturen för diamant och grafit samt organiska föreningar. Nanorör kan ses som ett eller flera hoprullade ark av grafit. Dessa nanorör, som upptäcktes år 1991 kan beroende på hur kolatomerna är orienterade i förhållande till varandra förekomma som ledare eller halvledare och är därför intressanta inom modern elektronikindustri. Nanorören uppvisar även en stor hållfasthet och är starkare än stål.

Den forskning som presenteras i artikeln visar hur nanorör kan användas som sensorer av olika gaser som kan vara svåra att upptäcka med existerande mätmetoder. Genom ett samarbete mellan professor Peter Eklund och doktorand Hugo Romero vid Pennsylvania State University, USA, som gjort experimentella studier, och docent Kim Bolton och professor Arne Rosén vid Göteborgs universitet, som gjort teoretiska beräkningar presenteras hur sådana nanorör uppvisar en extrem känslighet för detektion av ädelgaser och olika kolväten. Den höga känsligheten erhålles eftersom nanorören har formen av en cylinder där elektronledningen sker i cylinderväggen. När nanorören deformeras av gasmolekyler som kolliderar med rören förändras de elektriska egenskaperna beroende på typ av gas samt dess tryck.

Hela artikeln i Science:

http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/307/5706/89

Ytterligare information om forskning om nanorör, som bedrivs inom gruppen för Molekylfysik vid Göteborgs universitet och Chalmers kan studeras på gruppens hemsida http://fy.chalmers.se/~kim/nanotubes.htm.

Mer information kan även ges av:
Kim Bolton, docent vid Göteborgs universitet
Tel: 031- 772 3296

E-post: kim@fy.chalmers.se

Arne Rosén, professor vid Göteborgs universitet

Tel: 031-772 3295

E-post: arne.rosen@fy.chalmers.se

Hela pressmeddelandet finns också att läsa här:
http://www.science.gu.se/press/2005/science_boltonkim.shtml

———————————————————–

Kontaktinformation
Camilla Carlsson, informatör

Fakultetskansliet för naturvetenskap

Göteborgs universitet

Tel: 031-773 28 64

Fax: 031-773 48 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera