Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 december 2004

Tre LTH-forskare får dela på 18 miljoner!

Tre forskare vid LTH finns med bland de 18 i hela landet som fått så kallade Ingvarstipendier av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF). Det innebär i praktiken att de får sex miljoner kronor under fyra år att forska för. Anslagen delas ut till personer med “potential att bli framtidens forskningsledare”.

Av de 18 anslagen har Lunds universitet fått den störst delen, hela fem anslag. Detta bland 401 sökande forskare.
Den förste LTH-forskaren är universitetslektor Tomas Akenine Möller, Institutionen för Datavetenskap, som forskar kring mobil grafik.
Under våren är Tomas gästforskare vid University of California, San Diego.
– Jag uppskattar verkligen det här anslaget och ser fram mot de möjligheter det ger, säger han. Jag räknar t ex med att kunna ta in två doktorander. Vi ska försöka bli bäst på mobil grafik, det vill säga grafik i mobiltelefoner och handdatorer. Det används bland annat till kartor, spel och avatarer – ledsagare i datavärlden.
– Den största utmaningen för sådan bildhantering är kombinationen av kraven på hög bildkvalitet på grund av små skärmar och låg energiförbrukning och litet minnesutrymme. Smarta beräknings-algoritmer ska hjälpa till ska höja den upplevda bildkvaliteten med låg energi- och minnesförbrukning.

De andra forskarna är professor Fredrik Höök, Institutionen för fasta tillståndets fysik, och universitetslektor Lars-Erik Wernersson från samma institution.
Fredrik Höök rekryterades till LTH från Chalmers så sent som i somras. Han säger:
– Jag vill utnyttja nanotekniken och de nya fenomen den ger upphov till optiskt, elektriskt och mekaniskt. Syftet är att utnyttja dessa nya materialegenskaper för att åstadkomma extremt känsliga biosensorer för t ex antikroppsreaktioner, cellmembran och andra medicin-tekniska tillämningar.
Pengarna kommer han att använda till att skaffa sitt forskningsområde en bas genom att anställa doktorer och postdocs.

Kontaktinformation
Tomas Akenine-Möller nås för tillfället på tel 1-858-336-5539 (USA) eller e-post: Tomas.Akenine-Moller@cs.lth.se
Fredrik Höök kan nås på 046-222 14 94 eller 0708-95 12 39, e-post: Fredrik.Hook@ftf.lth.se
Lars-Erik Wernersson nås på 046-222 76 78 eller 070-284 13 02 , bostad: 046-13 47 59
Lars-Erik.Wernersson@ftf.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera