Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 december 2004

Nya rön om hur cellen reparerar skador på DNA

Proteinkomplexet cohesin, som är nödvändigt vid celldelning och kromosomseparation, krävs även vid reparation av DNA-skador. Det presenteras i en aktuell publikation från Karolinska Institutet i tidskriften Molecular Cell.

En cancercell uppvisar ofta stora förrändringar i sina kromosomer. Dessa uppkommer på grund av felaktig kromosomseparation och/eller -reparation. Det är därför av hög prioritet att utröna de cellulära mekanismer som krävs för dessa processer.

I den publicerade studien visas att cellen, för att kunna reparera ett brott i DNA-strängen, behöver proteinkomplexet cohesin. Det rekryteras till kromosomerna nära platsen där DNAs dubbelsträng skadats.

Det är tidigare känt att närvaron av cohesin är helt nödvändigt vid cellens delning. Dess roll är då att hålla ihop de två kopior av kromosomerna som bildats under replikationen fram tills dess att de separerar under celldelningen, mitosen. Om de inte hålls ihop innan celldelningen separeras inte kromosomerna på ett korrekt sätt med en kopia i vardera av de nybildade cellerna.

I publikationen pekar man på att cohesins sammanlänkande funktion behövs även vid reparation av ett dubbelsträngsbrott i DNA. En skada reinitierar cohesin så att det kan knyta samman kromatider även efter den replikation som föregår den vanliga celldelningen, och just på den plats där skadan finns. På så sätt tillåts reparationen av DNA-skadan, som då kan ske genom så kallad homolog rekombination.

Resultaten visar att cohesinkomplexets sammanlänkande funktion är centralt både för kromosomseparation och -reparation, och öppnar för vidare studier av det funktionella sambandet mellan de två processerna.

Publikation:
Postreplicative recruitment of cohesin to double-strand breaks is required for DNA repair
Ström L. Lindroos HB, Shirahige K, Sjögren C
Molecular Cell, December 22, 2004

För mer information, kontakta:
Forskare Camilla Sjögren, institutionen för cell- och molekylärbiologi, tel 08-524 877 61 eller mail camilla.sjogren@cmb.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera