Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 december 2004

Svensk elexport minskar den globala uppvärmningen

Växthuseffekten betraktas allt mer som ett av framtidens största problem. Den 1 januari 2005 införs ett system för handel med koldioxidutsläpp inom EU. Det syftar till att minska takten på den globala uppvärmningen. Ny forskning från Chalmers visar att en stor och hittills relativt outnyttjad potential för svensk elproduktion – kraftvärmeverk – kan få en betydande roll inom detta system.

Utsläpp av koldioxid har en avgörande roll för den globala uppvärmningen. Utsläppen beror till stor del på människans användning av kol, olja och naturgas för elproduktion. Europeisk elproduktion domineras av kol som eldas med låg verkningsgrad och släpper ut stora mängder koldioxid. Samtidigt finns en stor outnyttjad potential för elproduktion med låga koldioxidutsläpp i den svenska fjärrvärmesektorn i så kallade kraftvärmeverk. Denna el kan exporteras och därmed avsevärt reducera de globala koldioxidutsläppen.

David Knutsson är doktorand inom energisystem på Chalmers och har utfört den nya studien. Han menar att utsläppshandeln i kombination med elcertifikatsystemet som infördes förra året ger förutsättningar för en produktionsökning i befintliga kraftvärmeverk på upp till 4,5 miljarder kWh per år (vilket ungefär motsvarar elproduktionen i Barsebäck 2).
– Eftersom spillvärmen från elproduktionen tas till vara i fjärrvärmesystemen utnyttjas energiinnehållet i bränslet på ett effektivare sätt än vid traditionell elproduktion. Kraftvärmeverken eldas dessutom med biobränsle eller naturgas som släpper ut mindre koldioxid vid förbränning än kol, säger David Knutsson.

Utsläppsläppshandeln kommer också att förbättra förutsättningarna för nyinvesteringar i kraftvärmeverk.
– När det blir dyrare att släppa ut koldioxid, kommer elpriset att öka. Det ger kraftvärmeinvesteringar med låga koldioxidutsläpp bättre villkor. Det gynnar också naturgas som har förhållandevis låga koldioxidutsläpp.

Som exempel på detta tar David Knutsson Göteborg Energi och Sydkraft i Malmö som har långt framskridna planer på att uppföra naturgaseldade kraftvärmeverk. Enligt honom skulle fjärrvärmeproducenterna tillsammans kunna göra lönsamma kraftvärmeinvesteringar på upp till 3300 megawatt el (motsvarar ungefär storleken på Ringhals kärnkraftverk).

– Den grundläggande förutsättningen för kraftvärmeproduktion är dock att det finns ett fjärrvärmebehov. Det är därför angeläget att fjärrvärmepriserna även fortsättningsvis är konkurrenskraftiga. Det är också viktigt att fjärrvärmen har en så god lönsamhet att den kan fortsätta expandera och möjliggöra ytterligare resurseffektiv och koldioxidsnål elproduktion avslutar David Knutsson.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
David Knutsson, Energiteknik, Chalmers
Tel: 031-772 5246
E-post: dak@entek.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera