Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 december 2004

Datorsimulerad strömning förebygger erosion i pannor

Förbränning av biobränslen i fluidiserade bäddar är en effektiv och miljövänlig energiframställning. Men det sliter hårt på materialet i förbränningspannan. Klas Johansson på Chalmers har tagit fram datormodeller som gör det möjligt att förutsäga strömningen och därmed erosionen.

Vid förbränning av biobränslen i fluidiserade bäddar blandas bränslet med en het bädd av sand som virvlar runt med hjälp av strömmande luft. Fördelen med den här tekniken är att kväve- och svavelutsläpp kan hållas låga. Det främsta problemet med tekniken är erosion i pannan på grund av sandens ständiga rörelse. Det är därför viktigt att kunna förutsäga och bedöma sanden och luftens rörelser.

Målet med Klas Johanssons avhandling är att ta fram en modell för att med hjälp av dator simulera hur sanden och luften strömmar, och var erosion kan uppstå i en sådan panna. Modellen är tänkt att användas av industri som arbetar med att bygga, utveckla och förbättra nya och befintliga pannor.

Arbetet visar att det idag är möjligt att kvalitativt simulera fluidiserade bäddpannor med hjälp av en dator.

Avhandlingen “Fluid Dynamics and Erosion in a Fluidized Bed for Energy Production” (Svensk titel: “Strömning och erosion i fluidiserade bäddar för energiproduktion”) försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers den 10 december.

Klas Johansson är uppvuxen i Torarp utanför Ljungby, Småland.

Arbetet med avhandlingen har utförts i anknytning till Nationellt kompetenscentrum för högtemperaturkorrosion, HTC, på Chalmers.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Klas Johansson, Institutionen för termo- och fluiddynamik, Chalmers, tel. 031-772 50 34, e-post klasj@tfd.chalmers.se

Handledare: Professor Alf-Erik Almstedt, Institutionen för termo- och fluiddynamik,Chalmers, tel: 031-772 14 07
e-post: affe@tfd.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera