Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2004

Ny metod skall förbättra utomhusmiljöer

Varför trivs vi i vissa utomhusmiljöer medan vi helst undviker andra? Frågan är inte helt självklar att svara på, inte ens för arkitekter. För att underlätta för yrkesverksamma som utvecklar och renoverar utomhusmiljöer, har Lisa Tucker Cross i flera studier kartlagt användarnas behov av utemiljöer. Resultaten presenteras i en ny avhandling från Lunds Tekniska Högskola.

Studierna har lagt grund för en checklista som arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare och även studenter kan använda för att planera och värdera utemiljöer. Den identifierar de viktigaste 60-tal kriterierna som tillsammans skapar en välfungerande utemiljö.

I sitt arbete att ta fram vilka kriterier som människor upplever som viktiga har Lisa Tucker Cross bland annat studerat bland Bo01-området och intervjuat närmare 500 boenden i sex hyreshusområden Lund.

– Det finns tendens till att utomhusmiljöer intill bostadsområden inte är behovsanpassade i tillräcklig grad. Inte minst i hyreshusområden är det viktigt att utomhusmiljön fungerar från början eftersom hyresgäster där har begränsad möjlighet att göra förändringar. Om människorna trivs där tar de dessutom hand om den bättre och träffas också oftare, förklarar Lisa Tucker Cross, som är inredningsarkitekt från Oklahoma, USA.

Lisa Tucker Cross disputerar med avhandlingen Environmental Atmosphere: Outdoor environmental assessments for Design and Education, fredagen den 17 december kl. 13.15, föreläsningssal B i A-huset på LTH, Sölvegatan 24.

Kontaktinformation
För kontakt med författaren ring 0733- 52 80 88 eller skicka e-post till Lisa.Tucker_Cross@arkitektur.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera