Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2004

Morgondagens bilmotorer utvecklas på LTH

Vid en internationell konferens i Frankrike nyligen rankades Lunds Tekniska Högskola som ohotad etta inom utvecklingen av den nya generationens förbränningsmotor, den så kallade HCCI-motorn. I stort sätt samtliga större tekniska högskolor liksom bilföretag bedriver forskning och utveckling kring HCCI-motorn, som av många förväntas kraftigt uppgradera dagens bensin- och dieselmotorer till att bli mer energisnåla.

– Fördelen är att denna motor till skillnad från dagens modeller bättre tillvaratar bränslet vilket resulterar i låg och jämn bränsleförbrukning. Likaså minskar HCCI-motorn utsläppet av kväveoxider till bara en tusendel av dagens nivåer, förklarar Bengt Johansson, professor vid avdelning för förbränningsmotorer, institutionen för värme och kraftteknik.

Bengt Johansson bedömer det som rimligt att HCCI-motorn inom 10-15 år kan börja ersätta dagens otto- och dieselmotorer vilka finns i samtliga person- och lastbilar. Redan idag finns prototyper.

– Dagens utmaning inom HCCI-forskningen rör framförallt styrning för att bland annat kontrollera tidpunkten för antändning. Tack vare tillgång till bra utrustning och, framförallt, kompetens som kan tolka och använda resultaten har vi på LTH blivit särskilt duktiga inom områdena diagnostik och aktiv kontroll, förklarar Bengt Johansson.

Forskare på LTH har varit aktiva i forskning och utvecklingen av HCCI-motorn sedan 1996.

Statistiken presenterades vid konferensen “Which fuels for low CO2 engines?” i Rueil-Malmaison, Frankrike den 22-23 september 2004. Den utgick från antal publicerade vetenskapliga artiklar inom HCCI de senaste 3,5 åren där LTH publicerat 28 artiklar medan tvåorna (Lawrence Livermore National Labs och University Wisconsin-Madison, USA) har publicerat 12 artiklar. LTH rankades etta också vid motsvarande senaste konferens år 2001, då med 18 publicerade papers under tidsperioden 1999 – 2001.

HCCI = Homogenous Charge Compression Ignition (homogen kompressionsantändning). HCCI-motorn är ett mellanting mellan gnistantänd motor (ottomotorn) och dieselmotorn.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta, Bengt Johansson, Professor vid avdelningen för förbränningsmotorer, Institutionen för värme- och kraftteknik, Lunds Tekniska Högskola, tel: 046-222 85 23, Bengt.Johansson@vok.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera