Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2004

I huvudet på en chef

Chefer beskrivs ofta som privilegierade med bra lön, olika förmåner och stort inflytande över sin arbetssituation. Men många så kallade mellanchefer lever i en komplex och påfrestande värld. Hur påverkas deras bild av sig själva som chef av alla motstridiga krav? Det undersöks i ett stort nystartat projekt om chefers identitetsarbete vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Kraven på chefer i modernt arbetsliv har ökat avsevärt under de senaste 10-15 åren. Att vara så kallad mellanchef idag betyder ofta att ställas inför motstridiga krav på att till exempel vara både visionärt kreativ och småpetigt kostnadsmedveten. Samtidigt är marknaden oförutsägbar och den tekniska utvecklingen går snabbt. Mellanchefen känner också ett starkt tryck på sig att motsvara förväntningarna från både överordnade och underordnade.
Denna arbetssituation kan leda till ängslan, stress och en osäkerhet om sin egen chefsidentitet och vad ledarskap egentligen innebär. Hur handskas mellanchefer med denna osäkerhet, hur påverkas deras bild av sig själva? Och hur påverkas företag och organisationer av chefernas bild av sig själva och sin arbetssituation? Det är utgångspunkterna för forskarna Mats Alvesson, Stefan Sveningsson, Dan Kärreman m.fl. vid Företagsekonomiska institution, Lunds universitet, som fått 2,7 miljoner av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för att under tre år studera chefers identitetsarbete i komplexa organisationer.
Forskarna ska följa 15-20 mellanchefer (linjechefer, stabschefer, kommunikationschefer m.m.) i några stora internationella företag under upp till ett års tid. Cheferna intervjuas flera gånger liksom även deras kollegor, medarbetare och överordnade chefer. Dessutom ska forskarna vara med och observera cheferna på jobbet.
Chefers identitetsarbete är ett uppmärksammat och ganska nytt forskningsområde internationellt, och det finns få svenska studier som går så här på djupet med att undersöka frågor som chefer kämpar med och som är centrala för deras självförståelse. Lundaforskarna hoppas att deras resultat ska bli till hjälp för stressade mellanchefer och samtidigt också belysa några viktiga inslag i dagens arbetsliv.

För mer information kontakta Dan Kärreman
Tel: 046-222 88 75
Mobil: 0704-82 59 26
E-post: Dan.Karreman@fek.lu.se
eller
Stefan Sveningsson
Mobil: 0704-61 66 04
E-post: SveningssonS@Cardiff.ac.uk

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera