Artikel från Uppsala universitet
16 december 2004

Attack mot mastcellerna – terapi mot allergier?

Idag behandlas allergiker och astmatiker framför allt med läkemedel som lindrar symptomen utan att bota. Christine Möller vid Uppsala universitet har i sin avhandling undersökt om man genom att ta död på de så kallade mastcellerna kan hindra allergiska reaktioner. Disputationen äger rum den 17 december.

Det finns proteiner i kroppen som fungerar som överlevnads- eller dödsproteiner. Exempel på sådana är A1/Bfl-1, som hjälper cellerna att överleva och Bim, som bidrar till att cellerna dör. Beroende på balansen mellan proteinerna räddas antingen cellen från att dö eller blir tvingad att begå självmord, så kallad apoptos.

Christine Möllers hypotes är att man med hjälp av A1/Bfl-1 och Bim skulle kunna stoppa den allergiska reaktionen innan den hunnit börja genom att oskadliggöra mastcellerna. Hon har studerat en av huvudaktörerna i allergiska och astmatiska sjukdomar, nämligen mastcellen, och hur dessa celler överlever en allergisk aktivering. Mastceller är inblandade i olika typer av kroniska och akuta inflammationer, så som astma och allergi. När ett främmande allergiframkallande ämne, t.ex. pollen, kommer in i kroppen på en allergisk person binds det upp av IgE-antikroppar på mastcellens yta. När detta sker aktiveras mastcellen vilket leder till att olika ämnen, t ex histamin, släpps ut av mastcellen. Dessa ämnen orsaker inflammationer och allergiska symptom så som snuva, klåda och svullnad.

Christine Möller visar att mastceller börjar tillverka överlevnadsproteinet A1/Bfl-1 när de aktiveras via IgE-antikroppar. Detta hjälper dem att överleva den tuffa aktiveringsprocessen så att de kan återhämta sig och bli aktiverade igen. På så sätt kan den allergiska reaktionen fortgå och man får lida av allergiska besvär under t.ex. hela pollensäsongen. När man svälter mastcellerna dvs. tar bort nästan all näring de behöver för att överleva, börjar cellerna däremot tillverka dödsproteinet Bim. En ökad produktion av Bim leder till att cellerna begår självmord.
– Genom att blockera produktionen av A1/Bfl-1 vid IgE-antikroppsaktivering eller öka produktionen av Bim, skulle man kunna hindra allergi och astma genom att oskadliggöra mastcellerna. Detta skulle kunna utnyttjas i framtida behandlingsmetoder, säger Christine Möller.

Kontaktinformation
Christine Möller kan kontaktas på 018-611 02 53, 611 02 60 eller via e-post christine.moller@genpat.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera