Tema

Pressinbjudan

Den 12-14 januari 2005 arrangerar Stockholms universitet i samarbete med Sida konferensen Structures of Vulnerability: Mobilisation and Resistance.

Konferensen är ett forum för vetenskaplig diskussion för forskare som arbetar med fattigdoms- och/eller kapacitetsbyggande frågor i låginkomstländer. Aktuell forskning presenteras. En central fråga är hur en ojämlik tillgång till resurser och andra strukturella faktorer begränsar människors val och handlingsmöjligheter.

Media är välkomna att närvara vid öppningsanföranden, huvudanföranden, paneldebatter och workshops. Konferensen är på engelska.

För deltagarförteckning, program, kontaktuppgifter m.m., se www.vulnerability.se

För anmälan och ytterligare information kontakta Maria Erlandsson, pressekreterare Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Pressinbjudan

 lästid ~ <1 min