Artikel från Göteborgs universitet
15 december 2004

Orsaken till uppkomsten av åderförkalkning kartlagd

Högt kolesterol har länge varit sammankopplat med ökad risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att det inte bara är mängden kolesterol i blodet som bidrar till utveckling av åderförkalkning utan även kolesterolets förmåga att fästa till blodkärlens väggar.

Enligt WHO dör 17 miljoner människor varje år på grund av åderförkalkning som är den bakomliggande orsaken till hjärtinfarkt och stroke. Detta innebär att sjukdomen är västvärldens vanligaste dödsorsak. Det har länge varit en gåta hur åderförkalkning uppkommer men nu har forskare vid Sahlgrenska akademin visat att kolesterolets förmåga att fästa vid blodkärlens väggar spelar en mycket viktig roll. Därför är mängden kolesterol i blodet kanske inte ett bra mått på hur stor risken är att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Istället kan det vara så att typen av kolesterol, det vill säga kolesterolets förmåga att binda till kärlväggen, ger en bättre riskbedömning.

Fil kand Maria Gustafsson visar i sin avhandling för första gången att kolesterolets förmåga att fästa till kärlväggen i hög grad bidrar till att åderförkalkningen startar. Hon har studerat möss som antingen har tillförts det mänskliga proteinet apolipoprotein B, som binder kolesterol till komponenter i kärlväggen, eller har tillförts en variant av samma protein som inte kan binda till dessa komponenter.

– De möss som hade varianten på apolipoprotein B bildade betydligt mindre åderförkalkning än möss som hade det oförändrade apolipoprotein B. Det innebär att om proteinet inte har möjlighet att binda minskar ansamlingen av kolesterol i kärlväggen, säger Maria Gustafsson.

Det är känt att när kolesterolet väl har fäst till kärlväggen förändras det. Det ger upphov till inflammation och andra försvarsmekanismer i kärlväggen, vilket i sin tur leder till bildning av fler bindningskomponenter. Maria Gustafsson visar även i avhandlingen att dessa bindningskomponenter kan bidra till en kraftig ökning i bindning av kolesterol till kärlväggen, vilket leder till en ökad tillväxt av åderförkalkning.

– Kunskapen om hur kolesterolet binder till kärlväggen och hur denna bindning kan förändras ger möjlighet till nya behandlingar för att förhindrar att kolesterol samlas i kärlväggen, säger Maria Gustafsson.

Avhandlingen är skriven av:

Fil kand Maria Gustafsson, telefon 031-342 22 10, 031-14 86 97, mobiltelefon: 0709-95 96 68, e-post: mariag@wlab.gu.se

Handledare:

Professor Jan Borén, telefon: 031-342 29 49, e-post: jan.boren@wlab.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, hjärt- kärlinstitutionen

Avhandlingens titel: Retention of atherogenic lipoproteins in atherogenesis

Avhandling är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera