Artikel från Karolinska Institutet
15 december 2004

Nyheter om tuberkulos, HIV och malaria

Nyheter från dagens presseminarium på Karolinska Institutet om globala infektionssjukdomar: tuberkulos, HIV och malaria.

Tuberkulos

Forskare vid Karolinska Institutet har nu utvecklat en ny typ av antibiotika mot tuberkulos, som har en annan verkningsmekanism än tidigare preparat på marknaden och fungerar på människor som inte svarar på behandling med andra typer av antibiotika. Preparatet är riktat mot vissa viktiga processer i tuberkelbakteriens ämnesomsättning.

Forskarna har också tagit fram en helt ny metod för att upptäcka tuberkulosinfektion. Testet liknar de graviditetstest som finns på marknaden och går till så att man doppar en indikatorsticka i sitt egna urinprov och därigenom får svar på om man är smittad eller inte.

Redan för 40 år sedan fanns det tillgängliga läkemedel mot tuberkulos. Men som vid de flesta andra av mikroorganismer orsakade sjukdomar måste läkemedelsutvecklingen hållas vid liv på grund av att den mikrob, i detta fall en bakterie som kallas Mycobacterium tuberculosis, ständigt utvecklar motmekanismer som gör den resistent mot medicineringen.

Fortfarande står de stora förhoppningarna inom forskningen kring tuberkulos till att utveckla ett fungerande vaccin mot sjukdomen.

En tredjedel av jordens befolkning lider av tuberkulos. Många av offren är personer som insjuknat i sjukdomen på grund av att de har ett nedsatt immunsvar, som i fall av HIV eller krig och svält.

För mer information om medicinska aspekter av tuberkulos kontakta:
Gunilla Källenius, professor i smittskydd (tuberkulos). Telefon: 08-457 24 30 – Mobil: 070-674 15 17 – E-post: gunilla.kallenius@smi.ki.se

HIV

Forskarlaget som ska inleda Europas första kliniska studie med genetisk vaccinering av friska försökspersoner har tagit fram en ny, effektiv metod för att injicera vacciner.

Metoden har redan prövats på djur och bygger på att man skjuter in vaccinet i kroppen med ett slags pistol som är laddat med gaspatroner. Man kan antingen ställa in pistolen så att vaccinet hamnar i muskelvävnaden eller i något av hudens lager.

– Detta innebär att vi kan ge vaccinet bättre spridning och få det att föras snabbare till lymfsystemet, vilket gör vaccineringen mer effektiv, säger Britta Wahren, professor vid Karolinska Institutet.

Forskarna har också tagit fram en ny djurmodell, som gör det möjligt att mäta vilket slags immunsvar olika typer av virusstammar ger och att ta fram vacciner som djuren inte utvecklar resistens mot. Detta kan sedan användas vid utveckling av nya vacciner och läkemedel mot HIV och AIDS även på människor.

För mer information om medicinska aspekter av HIV kontakta:
Britta Wahren, professor i virologi (HIV). Telefon: 08-457 26 30 – Mobil 070-674 15 27 – E-post: Britta.Wahren@smi.ki.se

Peter Liljeström, professor i vaccinforskning (HIV). Telefon: 08-457 25 50 – Mobil: 070-595 36 72 – E-post: Peter.Liljestrom@mtc.ki.se

Malaria

Medan dödligheten i de flesta sjukdomar minskar i tredje världen finns det tre stora sjukdomar som idag leder till fler dödsfall per år än någonsin. Två av dem är AIDS och tuberkulos. Den tredje är malaria.

Fram till sjuttiotalet hade man stora förhoppningar om att kunna bota malaria. Men idag är malariaparasitens resistensutveckling det största problemet vid behandling av malaria. Lösningen på detta problem kan vara kombinationsbehandling, behandling med två eller flera preparat samtidigt. Särskilt riktar man nu intresset kring artemisinin, ett kinesiskt örtpreparat, som varit känt för sina feberstillande effekter sedan 300 år före Kristus.

– Om parasiten utsätts för ett läkemedel utvecklar den relativt lätt resistens. Tillsätter man två preparat samtidigt minskar risken för resistensutveckling markant. I ett stort, unikt projekt på Zanzibar utanför Afrikas östkust håller vi just nu på med en utvärdering av vilka läkemedelskombinationer som är mest effektiva, berättar forskarna.

Cirka två miljoner människor avlider årligen av malaria. De flesta av dem är barn i Afrika söder om Sahara.

För mer information om medicinska aspekter av malaria kontakta:
Anders Björkman, professor i infektionssjukdomar (malaria). Telefon: 08-517 718 66 – E-post: anders.bjorkman@karolinska.se

Mats Wahlgren, professor i parasitologi (malaria). Telefon: 08-524 872 77, 08-452 25 10 – Mobil: 070-556 12 46 – E-post: Mats.Wahlgren@mtc.ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera