Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2004

Unga med aggressiv tandlossning bör antibiotikabehandlas, visar ny avhandling

Tandlossning är en mer komplex sjukdom än vad som tidigare är känt, och bör i aggressiva fall behandlas med antibiotika. Det menar specialisttandläkaren Tord Lundgren, som nyligen lagt fram en doktorsavhandling om en ovanlig tandlossningssjukdom vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.

Håll rent i munnen! Det rådet har patienter med tandlossning ofta fått av tandläkare. Men allt mer forskning tyder på att sjukdomen, som drabbar cirka tio procent av befolkningen, inte bara beror på dålig tandhygien. Rökning, stress och mediciner har exempelvis också betydelse. Tord Lundgrens avhandling visar att även funktionella och immunologiska faktorer bör adderas till listan.

Tandlossning, eller parodontit, kan även drabba barn och ungdomar. I sällsynta fall är förloppet så snabbt att de blir tandlösa redan i tonåren, samtidigt som delar av huden förhornas. Det rör sig då om det ärftliga syndromet Papillon-Lefèvre (PLS), kopplat till kromosom elva.

– Egentligen har vi inte haft någon behandling för de här patienterna. Och att få tandprotes när man är tolv år är ett stort trauma, säger Tord Lundgren.

STUDERADE PLS-STUDENTER
För att hjälpa denna utsatta grupp och samtidigt öka kunskaperna om mekanismerna bakom tandlossning generellt, studerade Tord Lundgren 20 patienter från Saudi Arabien med PLS.

Resultaten visar att flera faktorer bidrar till komplikationerna som uppstår. Vissa delar av immunsystemet fungerade exempelvis sämre hos patienter med PLS jämfört med andra.

– Det beror på den genetiska defekten som gör att de saknar ett protein som aktiverar vissa mördarceller, förklarar Tord Lundgren.

Dessutom utsöndrar PLS-patienter bara hälften så mycket saliv som friska, delvis för att de har få tänder och svårt att tugga.

– Tillsammans med det nedsatta immunförsvaret leder det till ökad risk för bakterieangrepp, säger Tord Lundgren, som idag arbetar i USA.

ANTIBIOTIKA HJÄLPTE
I motsättning till vad andra forskare hävdat fann han dock att bakteriefloran vid PLS överensstämmer med den som ses vid andra former av kronisk parodontit. Baserat på detta fynd undersöktes hos patienter med kvarstående tänder effekten av en speciell antibiotikakur, och återkommande tandläkarbesök för rengöring. Hos dem som följde regimen avstannade tandlossningen.

– Tandlossning kan ses som ett isberg där PLS utgör toppen. Resultaten tyder därför på att patienter med kronisk tandlossning ska behandlas med antibiotika. I synnerhet unga patienter med aggressivt förlopp, vilket är vanligare än PLS och förekommer i Sverige. Vi har varit för återhållsamma med det tidigare.

– Avhandlingen visar också att funktionella och immunologiska faktorer bidrar till uppkomsten av PLS. Andra, mildare former av tandlossning kan vara relaterade till samma faktorer. Patienter med utbredd tandlossning bör därför tas om hand av specialister som kan undersöka dessa närmare, säger Tord Lundgren.

Kontaktinformation
Tandläkare Tord Lundgren nås per e-post tordlundgren@excite.com, och per telefon 070-2994474 eller (USA) +1-909-2388345

Handledare Stefan Renvert, professor i oral hälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad nås på telefon 0708-221041

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera