Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2004

Ultraljudsundersökning av fosters urinblåsa kan ge hälsoinformation

Ett beräkningsprogram som kan monteras in i vanliga ultraljudsmaskiner har tagits fram av forskare vid Sahlgrenska akademin. Programmet ger läkaren information om fostrets urinproduktion som är en indikation på hur fostret mår. Resultaten presenteras i en ny avhandling.

Redan innan barnet föds kan det undersökas med ultraljud. En ultraljudsgivare förs fram och tillbaka över mammans mage och fostret avbildas på en bildskärm. Det går att urskilja de olika kroppsdelarna, hur barnet rör sig och hur blodet flyter fram i navelsträngen och i fostrets blodådror. Med ultraljud kan läkaren följa hur fostrets urinblåsa ökar i storlek, då den fylls med urin, och hur den efter någon halvtimme hastigt töms. Urinblåsan visar ett rytmiskt mönster med fyllnads- och tömningsfaser.

Foster, som får blod med för lågt syreinnehåll från moderkakan, bildar mindre urin än normalt. Det kan därför vid komplicerade fall vara av värde att mäta fostrets urinproduktion. Några procent av fostren växer långsammare än förväntat och tillväxten kan också helt avstanna om moderkakans funktion sviktar. Om situationen ytterligare försämras så att fostret inte bara lider brist på näring utan också får otillräckligt med syre, kan det vara skäl att förlösa mamman med kejsarsnitt.

– Redan idag har vi metoder, som hjälper oss att upptäcka sådana fall, men ibland önskar man sig som förlossningsläkare ytterligare information om fostrets tillstånd. Jag tänker då exempelvis på enstaka fall där fostrets tillväxt avstannat tidigt i graviditeten, kanske redan i sjätte graviditetsmånaden. Man får då väga risken att fostret avlider i livmodern på grund av närings- och syrebrist mot risken att barnet vid ett kejsarsnitt får allvarliga lungproblem på grund av sin omogenhet. Metoden att mäta fostrets urinproduktion skulle kunna bli en kompletterande metod att ytterligare undersöka hur fostret mår i livmodern, säger avhandlingens författare överläkare Mats Fägerquist.

Metoden att beräkna fostrets urinproduktion med ultraljud beskrevs redan år 1973, men sådana mätningar har inte kommit i bruk på sjukhusen. Det kan bero på att beräkningarna av hur volymen av urinblåsan ökar hittills har skett för hand.

– Vår forskningsgrupp presenterar nu ett beräkningsprogram, som kan monteras in i vanliga ultraljudsmaskiner. Vi har också visat hur metoden kan förändras så att mätnoggrannheten blir bättre. Enligt vår uppfattning finns det nu förutsättningar att pröva om mätning av fostrets urinproduktion kan vara till nytta som ett komplement till de metoder som vi redan idag har för att övervaka foster vid komplicerad graviditet, säger Mats Fägerquist.

Avhandlingen är skriven av:

överläkare Mats Fägerquist, telefon: 0520-918 75, 0520-910 00, 0522-850 22, e-post: mats.fagerquist@vgregion.se

Handledare:

Professor Ingemar Kjellmer, telefon: 031-343 40 00, e-post: ingemar.kjellmer@pediat.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kvinnors och barns hälsa, avdelningen för obstetrik och gynekologi

Avhandlingens titel: A modification of the method for estimating the urine production rate of the human fetus using 2D ultrasound

Avhandlingen försvaras fredagen den 17 december klockan 13.00, kvinnokliniken SU/Östra, Göteborg

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera