Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2004

Stockholms universitet satsar på breddad rekrytering

Nu tar Stockholms universitet ett steg mot en bredare rekrytering av studenter. Från och med nästa läsår kommer studieplatser på kemistlinjen och på grundkursen i kriminologi att reserveras för vissa utvalda gymnasieskolor.

– Stockholms universitet har tidigare fattat beslut om att vi aktivt ska främja mångfald och att verksamheten ska präglas av jämställdhet, jämlikhet och samhörighet. Vid rekryteringen av nya studeranden, lärare och forskare ska vi särskilt stimulera sökanden från traditionellt icke akademiska grupper. Nu går vi från policy till handling och tar ett konkret initiativ i den riktningen, säger Kåre Bremer, rektor för Stockholms universitet.

Idén om en breddad rekrytering till högskolor och universitet är också en prioriterad fråga för regeringen. För några veckor sedan presenterade den så kallade Rekryteringsdelegationen sina slutsatser. Delegationen framhöll att snedrekryteringen framför allt är socialt betingad och att det därför krävs en satsning på skolor där relativt få elever går vidare till högre utbildning.

Sökanden från vissa gymnasieskolor i Stockholm med låg övergång till högskolestudier får företräde till ett begränsat antal platser på grundkursen i kriminologi. Beslut kommer inom kort att fattas om vilka skolor som omfattas. Information om detta läggs ut på Kriminologiska institutionens hemsida. Antagningen sker på försök under två terminer för att därefter utvärderas. Den ordinarie antagningen påverkas inte eftersom institutionen får extra medel för projektet.

– Det finns tyvärr en snedrekrytering i fråga om studenternas sociala bakgrund, något som är särskilt tydligt för samhällsvetenskap och juridik. Det är en brist eftersom det är angeläget att framtidens beslutsfattare inom de områdena representerar hela befolkningen. Vår förhoppning är att en breddad rekrytering kan bidra till det, säger Henrik Tham, prefekt vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

På kemistlinjen reserveras platser för studenter från Järfälla NT-gymnasium i Jakobsberg och Tumba gymnasium – två skolor som det sedan tidigare bedrivs ett undervisningssamarbete med.

– Tyvärr har rekryteringen till naturvetenskapliga utbildningar minskat under 2000-talet. Vid den kemiska sektionen har vi de senaste åren arbetat med olika åtgärder för att öka intresset för kemi bland gymnasieelever. Vi har särskilt försökt att nå skolor med stor etnisk och social bredd. Vid gymnasierna i Tumba och Jakobsberg har elever garanterats stöd i kemiundervisningen under en treårsperiod. Vi har nu möjlighet att reservera studieplatser för elever därifrån, säger Stefan Nordlund, sektionsdekanus vid Kemiska sektionen, Stockholms universitet.


För ytterligare information:
Kåre Bremer, rektor Stockholms universitet, tfn 08-16 22 71 mobil 0733-669 169
Henrik Tham, prefekt Kriminologiska institutionen, tfn 08-16 19 29
Stefan Nordlund, sektionsdekanus Kemiska sektionen, tfn 08-16 29 32 mobil 070-560 83 52

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera