Tema

Tugga bättre med titantänder

En ny metod för att tillverka tandkronor av pulvriserad titanmetall har utvecklats på Svenska Keraminstitutet i Göteborg. Kronorna blir inte lika vackra som om man använder keramiska material, men de kan bli billigare, och man skulle kunna ersätta guldkronor som ofta används till de bakre tänderna, föreslår Mikael Eriksson i sin doktorsavhandling.

Svenska Keraminstitutet på Chalmersområdet har under flera år forskat på formning av tandkronor och implantat för att laga skadade tänder. Forskningen har utförts i nära samarbete med svenska industriföretag. En skadad tand kan slipas ned hos tandläkaren till en liten tandrest, på vilken man kan cementera fast en konstgjord tandkrona. Tandkronan består av en undre del (tandhätta) som skall passa mot tandresten, och en övre del (porslinsskikt) som är uppbyggd att precis likna en riktig tand. Arbetet har fokuserats på att ta fram en metod att forma den undre delen, tandhättan, av titan.

Titan är ett rent och vävnadsvänligt material som kan användas till att ta fram tandkronor och tandimplantat som kroppen inte stöter bort. Vanligtvis används guld eller keramik idag. Titan anses vara ännu renare än många guldlegeringar och skulle kunna användas på de inre tänderna där man inte behöver den höga grad av estetik man får av keramiska (vita) tandkronor. Den nya metoden skulle också kunna göra det billigare att laga tänderna. Genom att forma pulvriserad titanmetall på rätt sätt kan man kringgå naturen, så att man kan få fram rätt form utan att behöva smälta metallen, vilket kräver mycket hög temperatur (1700°C). Pulverkornen pressas ihop på olika sätt och formas till en tandkomponent som sedan upphettas till en lägre temperatur så att pulverkornen går samman och bildar en tät och stark metall.

När man skall sätta in en tandkrona är det viktigt att den passar precis på tandresten så att den kan sitta hårt fast under många års tuggande.
– Arbetet har lett till bättre kunskaper om hur man skall tillverka komponenterna för att få en så bra passform som möjligt mot tanden. Varje tand har en unik form, så man gör bara en enda tandkrona av en viss form, men trots det kan man idag effektivt framställa miljontals olika tandkronor av olika material tack vare datorer och ny teknik, säger Mikael Eriksson.

– Dessutom har vi använt en ny tillverkningsmetod som går ut på att snabbt och kraftfullt slå ihop olika pulver för att få fram nya biomaterial. Ett nytt biomaterial som vi har utvecklat är ett blandmaterial mellan titanmetall och ett ämne som finns naturligt i tänderna. Materialet ser ut att ha intressanta biologiska egenskaper, till exempel verkar läkningsprocessen gå snabbare.

Projektet har genomförts i nära samarbete mellan högskola, institut och industriföretag och flera patent på området har beviljats.

Avhandlingen ”Biomaterial Components Prepared by Titanium Powder Technology” försvarades vid en offentlig disputation på Chalmers tekniska högskola i Göteborg den 9 december 2004.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Mikael Eriksson, Svenska Keraminstitutet, tel: 772 0542,
e-post: mikael.eriksson@sci.se

Tugga bättre med titantänder

 lästid ~ 2 min