Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2004

Livskvaliteten försämras inte när äggstockarna opereras bort

De kvinnor som får äggstockarna bortopererade i förebyggande syfte i samband med borttagning av livmodern får ingen försämrad livskvalitet. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Kraftiga mensblödningar, förekomst av muskelknutor och svåra menssmärtor är exempel på olika tillstånd som gör att livmodern i vissa fall måste opereras bort. Det har länge funnits olika åsikter om hur kvinnors liv påverkas av att deras äggstockar samtidigt avlägsnats.

Många svenska gynekologer har haft uppfattningen att äggstockarna, som producerar både östrogen och testostron, har betydelse för kvinnans allmänpsykologiska välbefinnande och sexlust eftersom produktionen av testosteron fortsätter även efter klimakteriet. Denna uppfattning grundar sig i att många kvinnor som genom piller eller sprutor fått testostron upplevt en ökad sexlust. Välbefinnandet och den ökande sexlusten finns hos de kvinnor som då fått en högre nivå av testosteron än vad som förekommer naturligt i kroppen. De onaturligt höga nivåerna kan dock ge biverkningar i form av ökad hårväxt i ansiktet och på benen, grövre röst, acne och i vissa fall leverskador.

– En annan orsak till att äggstockarna har tillmätts betydelse i detta sammanhang är studier där forskare i efterhand, ofta flera år efter operationen, undersökt kvinnorna avseende sexualitet och psykologiskt välbefinnande. Eftersom forskaren inte har någon information om patientens situation före operationen har denna typ av studie ett begränsat värde, säger avhandlingens författare leg läkare Adel Aziz.

Han har därför jämfört livskvaliteten hos livmodersopererade kvinnor som behållit sina äggstockar respektive fått dem bortopererade. I studien ingår cirka 400 kvinnor som undersöktes innan samt ett år efter operationen. Kvinnorna fick besvara frågor om sin sexualitet, allmänpsykologiskt välbefinnande, klimakteriebesvär och personlighet. Samtidigt mättes nivåerna av testosteron och östrogen i blodet. Kvinnorna fick också skriftlig och muntlig information om fördelar och nackdelar med att ta bort eller bevara äggstockarna. Efter informationen valde de själva operationsmetod och omfattning. Av de kvinnor som ingick i studien valde 61.5 procent att endast operera bort livmodern, medan 38.5 procent valde att även ta bort äggstockarna. Studien har genomförts vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

Resultaten visar att förlusten av testosteron i samband med bortoperation av äggstockarna inte har någon betydelse för kvinnornas livskvalitet, förutsatt att kvinnan tar östrogen.

– Oberoende av om kvinnorna valde att ta bort äggstockarna eller inte påverkades inte deras uppfattning om sitt sexualliv. Istället visar avhandlingens resultat att det allmänpsykologiska välbefinnandet förbättrades i båda grupperna, alltså oberoende av om patienten valde att ta bort eller behålla äggstockarna. Förbättringen var lika stor hos dem som behöll som hos dem som opererade bort sina äggstockar, säger Adel Aziz.

Sammanfattningsvis visar alltså studien att under förutsättning att en kvinna tar östrogen efter operationen har det ingen betydelse för livskvaliteten om hon väljer att ta bort eller behålla äggstockarna vid livmoderoperation i klimakterieperioden. Adel Aziz betonar att det är kvinnan själv som fattar beslutet.

– Frågan om att i cancerförebyggande syfte ta bort äggstockarna eller inte är till alla delar kvinnans eget beslut. Läkarens roll är endast att informera kvinnan på ett objektivt vis, säger Adel Aziz.

Avhandlingen är skriven av:

Leg läkare Adel Aziz, telefon: 033-616 19 12, mobil: 0702-74 57 58, e-post: adel.aziz@vgregion.se

Handledare:

Docent Gunnar Silfverstolpe, telefon: 031-342 31 33, e-post: gunnar.silfverstople@vgregion.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kvinnors och barns hälsa

Titel på avhandlingen: Prophylactic Oophorectomy at Elective Hysterectomy; Effects on Sexuality and Psychological Well-being

Avhandlingen försvaras onsdagen den 15 december klockan 9.00 i kvinnoklinikens föreläsningssal, SU/Sahlgrenska, Göteborg

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera