Tema

Anslag till forskning om elbehandling

Elektrokonvulsiv terapi, ECT – ”elchocker” – har för många en skrämmande klang. Men behandlingens effekter är betydligt bättre än dess rykte: den kan hjälpa mot depressioner som inget annat biter på, och kan faktiskt också få nervceller i hjärnan att nybildas. Två forskargrupper i Lund har fått sammanlagt 600 000 kr av stiftelsen Konsul Thure Carlssons Minne för forskning om ECT.

ECT-behandling utförs idag på ett annat sätt än tidigare: patienten är sövd och har fått muskelavslappande medel för att slippa kramper. Behandlingen lämpar sig framför allt för djupa melankoliska depressioner, där ECT kan medföra dramatiska förbättringar. Deprimerade, stela och hämmade patienter blir ofta snabbt bättre och får nytt liv i rörelserna.
Docent Aki Johanssons projekt gäller en framåtblickande studie av patienter som kommer att få ECT under nästa år. Hennes forskargrupp ska undersöka patienterna med minnestester och tester av olika substanser i blodet (bl a folater, en sorts B-vitaminer som många depressionspatienter har för lite av). Deras hjärnor ska också studeras med magnetkamera för att se om hippokampus – en del av hjärnan som har med minne och känslor att göra – ökar i volym efter behandlingen. Det skulle i så fall kunna tyda på att hjärnceller nybildats.
Anders Tingström, som leder den andra anslagsbelönade forskargruppen, har i djurförsök visat att ECT leder till en nybildning av celler i hippokampus. Det handlar både om nya nervceller, nya blodkärlsceller och nya s k gliaceller. Ett mål för Tingströms forskning är att se om de nya nervceller som bildas fungerar lika bra som vanliga nervceller, ett annat att undersöka de andra celltypernas roll i sammanhanget. En ytterligare fråga är om det blir en nettoökning av mängden nervceller i hippokampus, eller om gamla nervceller samtidigt dör så att ECT-behandlingen innebär en sorts ”renovering” i det berörda området.

Aki Johansson träffas på tel 046-17 74 51, e-post Aki.Johanson@psykiatr.lu.se
Anders Tingström träffas på tel 046-222 06 10, e-post Anders.Tingstrom@mpu.lu.se

Anslag till forskning om elbehandling

 lästid ~ 1 min