8 december 2004

Vegetarisk kost förbättrar miljön

Viltkött i stället för nötkött och baljväxter i stället för kyckling är ett par av de åtgärder som skulle kunna minska energiåtgången inom livsmedelskedjan med 30 procent. Det visar Rebecka Engström, doktorand på KTH, i den licentiatavhandling hon lägger fram fredag 10 december.

Övergödningen och användningen av fossila bränslen är de miljöproblemen som jordbrukssektorn bidrar mest till. Rebecka Engström har undersökt sektorns miljöpåverkan och hur den kan minskas.
– Jag har tittat på hela produktionskedjan och hur den påverkar miljön – alltifrån själva produktionen och transporter till och från jordbruket, till förädling och konsumtion. Det kanske viktigaste resultatet är att vi kan påvisa hur jordbrukssektorns produktion påverkar miljön också i andra sektorer som är delaktiga i produktionskedjan, både i Sverige och utomlands, säger hon.

Nyckelaktörer när det gäller att minska jordbrukssektorns miljöpåverkan är lantbrukarna. Framförallt när det gäller att förändra odling och djurhållning. Studien gäller endast livsmedel av svensk härkomst men det svenska jordbrukets produktion bidrar till lika stora miljöproblem utomlands som i Sverige.
– Det beror bland annat på att svenska lantbrukare importerar djurfoder och att de sedan avsätter vissa produkter på den internationella marknaden, säger Rebecka Engström.

Även konsumenterna är viktiga aktörer för att minska miljöpåverkan. Genom att förändra efterfrågan har de möjlighet att påverka jordbrukssektorns produktionsinriktning. En förändrad konsumtion skulle kunna minska energianvändningen i livsmedelskedjan med så mycket som 30 procent.

I den modell som Rebecka Engström arbetar med utgår hon från att konsumtionen, och därmed produktionen, av kött och ost minskas till förmån för andra proteinkällor – nötkött byts ut mot viltkött och kyckling ersätts med baljväxter. Samtidigt skulle grönsaker som odlas i växthus, exempelvis gurka och tomat, bytas ut mot morötter och andra rotfrukter som odlas på friland.
En minskad köttkonsumtion bidrar dessutom till att övergödningen, som beror på att näringsämnen läcker från jordbruksmarken, minskar. Mycket åkermark odlas i dag för att ge foder till boskap som ger kött och mjölk och en minskad köttproduktion minskar behovet av åkermark för foderproduktion.

Det är dock viktigt att inte lägga allt ansvar på den enskilda individen, menar Rebecka Engström.
– Ett syfte med studien är att den ska kunna fungera som underlag för att ta fram miljöstrategier för jordbrukssektorn. Ett sådant exempel skulle kunna vara någon typ av styrmedel som underlättar för konsumenterna att välja mat som påverkar miljön mindre, säger hon.

Avhandlingens namn: Environmental Impacts from Swedish Food Production and Consumption
Tid och plats: fredag 10 december kl 13.00, Sal Q2, Osquldas väg 10

Kontaktinformation
Kontaktperson: Rebecka Engström, 08-790 7395, rebecka.engstrom@infra.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera