Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2004

Attityden till familj och arbete varierar mellan samhällsklasser

Synen på familj, arbete och välfärdsstat skiljer sig mellan olika samhällsklasser, och skillnaderna är större i Sverige än i USA. Dessutom har åsiktsklyftorna inte minskat under de senaste årtiondena, enligt en ny bok av Stefan Svallfors, Umeå universitet.

I en ny bok jämförs olika samhällsklassers attityder till arbete, marknad, välfärdsstat och familj. Jämförelser görs också mellan Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA. I motsats till vad som ofta antagits, är skillnaderna mellan svenska samhällsklasser större jämfört med Storbritannien, Tyskland och USA. Inte heller syns några tydliga tecken på minskade klasskillnader under de senaste decennierna.

– Eftersom de faktiska skillnaderna i levnadsvillkor är mycket större i USA än i Sverige, kunde man ha trott att det skulle återspegla sig i större åsiktsskillnader mellan klasserna. Men avgörande här är skillnaderna i politiska traditioner mellan länderna. Den svenska politiken har varit klasspräglad på ett annat sätt än i USA, och det får som resultat att klasskillnaderna i åsikter blir större här, säger författaren Stefan Svallfors, också forskare vid Umeå universitet.

Några frågor som tas upp i boken är: Finns det klasskillnader i synen på arbete och familj, marknad och politik, rättigheter och moral, fördelning och rättvisa? Skiljer sig svenska klassmönster från klassmönster i andra länder? Hur kan det i så fall förklaras? Förändras klasskillnaderna i åsikter och vad beror det i så fall på?

Jämfört med tjänstemännen är arbetarna betydligt mer jämlikhetsinriktade i fördelningsfrågor. Men arbetarna är också mer konservativa i moral- och familjefrågor. Det finns till exempel större skepsis mot homosexuella och andra minoritetsgrupper bland arbetare än bland tjänstemän. Och det gäller i alla fyra länder, även om amerikaner är betydligt mer konservativa än européer och i synnerhet svenskar.

Boken har titeln “Klassamhällets kollektiva medvetande”, och kommer ut den 15 december. Beställ recensionsexemplar från Boréa bokförlag: info@borea.nu

Stefan Svallfors är professor i sociologi vid Umeå universitet. Han har även skrivit böckerna “Välfärdsstatens moraliska ekonomi” och “Sidospår. Essäer om klass & politik”. Från och med i år innehar han ett “Långsiktigt stöd för ledande forskare” från Vetenskapsrådet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Stefan Svallfors,
sociologiska institutionen,
tel: 090 – 786 5560,
e-post: stefan.svallfors@soc.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera