Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2004

Att bo kvar hemma på gamla dagar

Hur fungerar våra bostäder när vi blir äldre och mindre rörliga? Vilka är de största miljöproblemen för äldre som bor kvar hemma, och vad kan göras åt dem? Dessa frågor har studerats i en stor EU-studie som letts av Lunds universitet och omfattar både Sverige, Storbritannien, Tyskland, Ungern och Lettland. Resultaten av tre års studier presenteras vid en konferens i Lund den 9 december.

Studien heter “the ENABLE-AGE project” och baserar sig bl a på en undersökningsmetod som utarbetats av dess ledare, professorn Susanne Iwarsson. Metoden Housing Enabler består av nära 190 punkter som ska bedömas i ett bostadshus.
Finns det sittplats i hissen? Finns det ledstänger i trappan? Går hissen mjukt eller stannar den tvärt? Har köket högt placerade väggskåp? Är arbetsytorna för djupa? Är golvbeläggningarna hala? Det är några av de frågor som ska besvaras, och ställas i relation till den boendes eventuella funktionshinder.
Över 1900 hembesök har gjorts hos äldre människor i de fem deltagande länderna. Målet med studien är bland annat att få fram ett kunskapsunderlag för europeiska riktlinjer när det gäller äldres boendemiljö.
Vid konferensen i Lund kommer resultaten från de olika länderna att presenteras, och slutsatser för policyarbete och fortsatt forskning att diskuteras. Bland föredragshållarna är professor Sölve Elmståhl, som talar om hur det är att bo i ett hem från vilket man inte kan förflytta sig, och dr Thomas Scharf från Keele University i Storbritannien som diskuterar boende för socialt marginaliserade, eftersatta grupper i samhället.

Kontaktinformation
Mer information Susanne Iwarsson, 046-222 19 40 eller susanne.iwarsson@arb.lu.se, eller Susann Bönnemark, 046 – 222 1960 eller SBK@arb.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera