Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2004

Teaterarbete positivt för personer med utvecklingsstörning

Teater inom handikappomsorgen är något nytt och udda. Lennart Sauer, Umeå universitet, kan nu visa att utvecklingsstörda stärks som personer av att arbeta som skådespelare. Avhandlingen försvaras den 10 december.

Personer med utvecklingsstörning växer upp i ett samhälle där deras funktionshinder är centralt. Inom handikappomsorgen fokuseras till exempel ofta på personernas problem och tillkortakommanden. Inom socialtjänsten är därför teater som verksamhetsform något ovanligt och nytt. I en ny avhandling vid Umeå universitet beskrivs verksamheten vid Ållateatern i Sundsvall, en teater där skådespelarna har en utvecklingsstörning. Genom intervjuer och deltagande observationer visar Lennart Sauer, institutionen för socialt arbete, på vilket sätt de utvecklingsstörda utvecklas genom skådespeleriet.

Teaterarbetet upplevs som nytt och intressant. På teatern betonas andra egenskaper och kvaliteter, som till exempel de utvecklingsstördas talanger som skådespelare, musiker och dekortillverkare. Lennart Sauer beskriver också hur de utvecklingsstörda har växt som personer, genom de handlingar och processer som sker på teatern. De har bland annat börjat ställa krav på ökade rättigheter och inflytande, både inåt mot teatern och utåt mot andra arenor i samhället.

Jämfört med den traditionella handikappomsorgen är den fysiska miljön på teatern annorlunda, men även relationerna mellan skådespelarna och mellan skådespelarna och ledarna. Deltagandet och arbetet på teatern har utvecklat en kulturgemenskap, som utmärks av att man har en gemensam syn på utvecklingsstörning samt på målet med teatern och dess verksamhet.

I avhandlingen beskriver Lennart Sauer också hur skådespelarna på Ållateatern bemöts med ambivalens. Ute i samhället och i den traditionella handikappomsorgen uppfattas de som brukare, det vill säga det centrala är deras brister. På Ållateatern bemöts de istället som skådespelare, och teaterarbetet kan också ge omgivningen en ny uppfattning av vad utvecklingsstörning innebär.

Fredagen den 10 december försvar Lennart Sauer, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Teater och utvecklingsstörning. En studie av Ållateatern. Disputation äger rum kl. 10.00 i sal S 213, samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är Professor Mårten Söder, sociologiska institutionen.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Lennart Sauer,
institutionen för socialt arbete,
tel: 090-786 98 71, 073-816 89 13, 090-19 56 09
e-post: lennart.sauer@socw.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera