Artikel från Stockholms universitet
2 december 2004

Hormonella störningar hos fisk inget problem vid Östersjökusten

En rad fiskarter har minskat i kustnära vatten i Östersjön. Orsakerna kan, men behöver alls inte vara påverkan av ämnen som släppts ut av människan. Resultaten i Edda Hahlbecks avhandling vid Institutet för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet sänker misstankegraden hos en grupp ämnen – de med hormonstörande verkan – som kan störa fiskars könsutveckling.

Man vet att det finns hormoner i avloppsvatten från kommunala reningsverk. Den största boven är p-pillerhormonet ethinylestradiol, men även de naturliga östrogenerna som utsöndras främst av kvinnor är inte försumbara. I naturliga vattendrag som är högt belastade av avloppsvatten från reningsverk har man hittat fiskar av hankön med feminina egenskaper. Massafabriker släpper ut sina avloppsvatten längs den svenska Östersjökusten. Naturliga ämnen från träråvaran kan hamna i vattnet och störa fiskars hormonbalans med maskulinisering eller feminisering som resultat.

Inga hormonella störningar kunde hittas hos storspiggar – en kustnära fiskart i Östersjön – vare sig de har fångats utanför utsläppskällor eller utsatts för olika avloppsvatten i laboratorieförsök. För att kunna använda storspiggen krävdes förundersökningar. Det speciella med denna fisk är möjligheten att fastställa det genetiska könet hos icke könsmogna individer med hjälp av DNA. Storspiggens tidiga könsutveckling kan störas av hormoner i vattnet. Kvinnliga hormoner leder till utvecklingen av äggceller i hanarnas testiklar, medan manliga hormoner leder till att testiklar bildas i honor. Markörproteiner för androgen och östrogen påverkan som normalt bara bildas i könsmogna vuxna kan framkallas hos unga storspiggar i försök. För att illustrera känsligheten: Hormonet i ett enda p-piller skulle kunna lösas i 10 000 liter vatten och fortfarande ge mätbara effekter hos unga storspiggar.

Storspiggen är en bra fiskart att använda i sökandet efter ämnen och avloppsvatten med hormonstörande egenskaper. Sådana störningar är ett inget allvarligt problem längs den svenska Östersjökusten.

Doktorsavhandlingens titel: The juvenile three-spined stickleback – model organism for the study of estrogenic and androgenic endocrine disruption in laboratory and field

Disputationen äger rum fredagen den 10 december kl. 10.00 i William Olsson-salen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är professor Poul Bjerregaard, Syddansk universitet i Odense.

Edda Hahlbeck kan nås på tfn 08-674 727, e-post edda.hahlbeck@itm.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera