Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 december 2004

Ny syn på hjärtats pumpfunktion

En ny ultraljudsteknik för avbildning av hjärtats pumpfunktion har gett ökad insikt i hur hjärtat arbetar och kan ge säkrare diagnoser och utvärderingar av operationsresultat. Metoden, som redovisas i en doktorsavhandling vid Linköpings universitet, avslöjar tidigare okända detaljer i klaffrörelsen mellan vänster förmak och kammare.

Mitralklaffen, som öppnar och stänger passagen mellan det vänstra förmaket och kammaren, är upphängd i en rörlig “ring” i hjärtväggen. Det är den ringen som läkaren Carljohan Carlhäll vid Universitetssjukhusets Hjärtcentrum specialstuderat. Resultaten visar att dess dynamik spelar en större roll för pumpfunktionen än man tidigare känt till: den bidrar till en betydande del av slagvolymen hos vänster kammare, varifrån blodet pumpas ut i stora kroppspulsådern.

Att man nu i detalj kan se hur ringen förändrar form under hjärtslaget har direkta kliniska tillämpningar. En otät mitralklaff kan repareras genom att kirurgen opererar in en extra protesring som kan vara rigid eller flexibel. Den nya metoden kan bland annat underlätta utvärderingen av operationsresultatet.

Studien har genomförts på 110 patienter med olika hjärt- och kärlsjukdomar och 61 friska försökspersoner. De fyrdimensionella bilderna har tagits inifrån kroppen via en ultraljudsprob som förts ned i matstrupen på de sövda personerna. Under en halv minut roterade proben och registrerade ett stort antal bilder i olika snittplan genom hjärtat. Bilderna har sedan rekonstruerats med matematiska metoder utvecklade i samarbete med forskningsingenjörer vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV).

Gå till http://www.cmiv.liu.se/ och klicka på “PhD thesis defence” under News & Events för mer information om projektet.

Avhandlingen heter Annular dynamics of the human heart – Novel echocardiographic approaches to assess ventricular function. Disputationen äger rum 3 december 2004 kl 9.00 i Elsa Brändströmssalen, Universitetssjukhuset i Linköping.

Kontaktinformation
Carljohan Carlhäll nås på mobil 070-7656977, e-post carca@imv.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera