Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 december 2004

Arbetet omvärderas efter en hjärnskada

För människor som drabbats av en hjärnskada kan möjligheten att delta i andra vardagssysslor bli viktigare än arbetet. Det skriver Ulla Johansson i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 10 december.

Att komma tillbaka till vardagen efter en hjärnskada, t.ex att gå tillbaka till sitt arbete, är inte så sällan förknippat med svårigheter. För dem som lyckas har ofta arbetet fått en annan betydelse än det hade före skadan. Den sociala delen av arbetet, t.ex umgänget med arbetskamraterna, har blivit viktigare samtidigt som man upplever att skadan begränsar valmöjligheterna i arbetslivet. Att vara delaktig i andra sysslor – som att sköta om sitt hem eller att delta i fritidsaktiviteter – visade sig vara viktigt för livstillfredsställelsen. Däremot hade inte arbetet någon avgörande betydelse för om man var tillfredsställd med livet eller inte. Det kan bero på att arbetsinnehållet ofta inte var detsamma som före skadan.

Livstillfredsställelsen var allmänt sett låg även många år efter skadan, vilket visar att hjärnskador har en bestående inverkan på en människas liv. Avhandlingen bidrar med kunskap om situationen för den som drabbats av en hjärnskada och ger ett underlag både för planering av rehabiliteringsinsatser i stort och för förståelsen av den enskilda individen.

Slutsatserna baseras på tre enkäter och en intervjustudie med personer som drabbats av en hjärnskada flera år tidigare. Resultaten ger värdefull kunskap till dem som arbetar med rehabilitering efter hjärnskada, t.ex inom sjukvård, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. En av delstudierna visade t.ex att arbetsterapeutens bedömningsinstrument kan bidra med viktig information för att bedöma utsikterna till framgångsrik återgång i arbete.

Ulla Johansson är arbetsterapeut och bosatt i Sandviken där hon arbetar vid Länskliniken för rehabiliteringsmedicin. Hon kan nås på tel. 026-27 85 31, epost: ulla.johansson@lg.se

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, arbetsterapi, och har titeln “Long-term outcome after brain injury, with a focus on return to work, life satisfaction and participation”. Svensk titel: “Konsekvenser av hjärnskada i ett långtidsperspektiv – med fokus på arbetsåtergång, livstillfredsställelse och delaktighet”.
Disputationen äger rum den 10 december, kl 9.00 i Aulan, Vårdvetarhuset.
Fakultetsopponent är professor Björn Gerdle, Rehabmedicin, Linköping.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera