Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 november 2004

P-piller kan rekommenderas till idrottskvinnor med menstruationsstörningar

Hårt tränande idrottskvinnor drabbas ofta av hormonella förändringar som ger menstruationsstörningar och på längre sikt ökar risken för skeletturkalkning. Studier i en avhandling från Karolinska Institutet visar att dessa kvinnors kroppsstatus kan förbättras av p-piller utan att den fysiska prestationsförmågan påverkades.

Menstruationsstörningar och ibland amenorré, då menstruationen upphör helt, är vanligt bland uthållighetstränande idrottskvinnor. Träningen i kombination med otillräckligt näringsintag, låg kroppsfetthalt och ätstörningar leder ofta till hormonella förändringar och störningar i ämnesomsättningen. På längre sikt finns risk för skeletturkalkning, muskelskador och kvarstående hormonella problem. Adekvat nutrition och hormonell substitution med p-piller kan vara en effektiv förebyggande medicinering.

I läkare Anette Rickenlunds avhandling från Karolinska Institutet har en grupp elitidrottskvinnor inom uthållighetsgrenar, tillsammans med matchande inaktiva kontroller, undersökts före och efter 10 månaders användning av ett lågdoserat p-piller.

Resultaten visar att p-piller ökade kroppsvikten och kroppsfetthalten hos kvinnorna med menstruationsstörning men att detta knappast påverkade den fysiska prestationsförmågan.

– P-piller ökade också benmassan hos idrottskvinnorna, däremot inte hos kontrollerna, berättar Anette Rickenlund. Den största effekten sågs hos idrottskvinnor med låg bentäthet. P-piller kan därför rekommenderas som prevention mot osteoporos vid idrottsamenorré.

Studier visar också att idrottskvinnor med amenorré har vissa negativa förändringar i blodkärlens funktion samt ofördelaktig blodfettsprofil, markörer som båda anses vara tidiga indikationer på hjärtkärlproblem.

En subgrupp av idrottskvinnorna med menstruationsstörningar hade onormalt höga nivåer av manliga könshormon. De hade också högre syreupptagning och en mer manlig kroppssammansättning med högre total bentäthet och ökad muskelmassa, något som kan innebära prestationsmässiga fördelar. Studier av dygnsutsöndringen av testosteron och hypofyshormoner indikerar att hyperandrogenism, förhöjda halter av manliga könshormon, kan vara en förklaring till menstruationsstörningar hos idrottskvinnor.

Avhandling:
Hormonal mechanisms of menstrual disturbances, metabolic disorders and effect of oral contraceptives in female athletes.

Författare:
Anette Rickenlund, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, tel 08-517 738 19 eller mail: anette.rickenlund@karolinska.se

Disputation:
Fredag 3 december 2004, kl 9.00, Lilla föreläsningssalen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera