Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 november 2004

Ny nationell satsning med syfte att öka kunskapen om diabetes bland barn och ungdomar

Barn- och ungdomsfetma är ett av de stora hoten mot folkhälsan idag. En av riskerna med fetma hos barn och ungdomar är utveckling av typ 2-diabetes.

Av alla diabetesfall bland barn och ungdomar tros hittills cirka 99 procent vara typ 1-diabetes och endast en procent typ 2-diabetes. Antalet fall av typ 2-diabetes misstänks dock öka hastigt. Vid de flesta större barndiabetesmottagningar i Sverige finns idag minst ett par patienter med typ 2-diabetes.

Vid årets Läkarstämma i Göteborg presenteras ett nytt nationellt forskningsprojekt som syftar till att förstå sambandet mellan fetma och diabetes hos barn och ungdomar. Projektet är en satsning initierad av Svenska Barnläkarföreningens sektion för endokrinologi och diabetes. I projektet ingår forskare från Karolinska Institutet tillsammans med forskare från Göteborg, Malmö och Linköping. Koordinator för projektet är Ingmar Zachrisson från Karolinska Institutet.

– Vi vet ännu väldigt lite om mekanismerna bakom såväl typ 1- som typ 2-diabetes hos barn och ungdomar. Vår misstanke är att det finns en gemensam patogenes för de två typerna. 700 fall av diabetes upptäcks varje år i Sverige hos barn- och ungdomar upp till 18 år. Inom det nya projektet kommer vi att mer precist bestämma typen av diabetes hos alla fall i denna grupp från år 2005 och tre år framåt. Vårt syfte är att studera de genetiska och cellulära mekanismerna bakom utvecklingen av typ 1- och typ 2-diabetes. Med ökad kunskap kan vi förhoppningsvis lära oss mer om hur sjukdomarna är relaterade till varandra och till fetma i tidig ålder, säger Zachrisson.

Ökad kunskap om riskfaktorer kan leda till ökade möjligheter att förebygga och informera om hur var och en kan minska risken att drabbas av sjukdom.

Symposiets titel:
Diabetes hos barn och ungdomar. Tidstrender, hypoteser och behandling.

Föreläsare:
Ingmar Zachrisson
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, telefon: 08-517 774 15 elller mobil: 0704-25 47 54 e-mail: ingmar.zachrisson@kbh.ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera