Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2004

Mobiltelefonanvändning och risken för intrakraniella tumörer

Som nyligen uppmärksammats i media antyder forskning att minst 10 års mobiltelefonanvändning kan vara förenat med en ökad risk att drabbas av hörselnervstumör på den sida av huvudet där telefonen används. En parallell studie kring risken att insjukna i hjärntumör ger inga indikationer på att användning av mobiltelefon påverkar risken för hjärntumör.

Stefan Lönn vid Institutet för miljömedicin (IMM) har i sitt avhandlingsarbete haft som övergripande syfte att testa hypotesen att radiofrekvent exponering från mobiltelefoner ökar risken för intrakraniella tumörer (hjärntumörer och andra tumörer i skallen).

I nära samarbete med de kliniker som behandlar patienter som drabbats av hjärntumör eller akustikus neurinom och de regionala cancerregistren identifierades under 2-3 år alla
nyinträffade fall av sjukdomarna i vissa delar av Sverige. Totalt medverkade 644 fall av hjärntumör (gliom och meningiom) och 148 fall av hörselnervstumör i studien. Dessutom valdes slumpmässigt friska personer (kontroller) ut från den allmänna befolkningen.

Alla fall och kontroller kontaktades med en förfrågan om de ville delta i studien. De som samtyckte fick i en personlig intervju besvara detaljerade frågor om mobiltelefonanvändning och annat av vikt för undersökningen.

För hjärntumörer indikerar resultaten ingen riskökning oavsett hur lång tid eller hur mycket mobiltelefonen har använts; det samma gäller om man undersöker risken att drabbas av en
hjärntumör lokaliserad i den region av huvudet där exponeringen från telefonen är som högst.

Som tidigare rapporterats visar resultaten att risken för hörselnervstumör är nära fyra gånger högre på den sida av huvudet där telefonen använts, för dem som började använda sin mobiltelefon mer än 10 år innan sjukdomen upptäcktes. Att någon riskökning inte observerades för hjärntumörer talar mot att resultaten för hörselnervstumör skulle förklaras av något systematiskt fel i urvalet av friska kontrollpersoner eller i intervjusvaren om mobiltelefonanvändning.

Detta stärker därför de tidigare resultaten att mobiltelefonanvändning kan öka risken för hörselnervstumör.
I avhandlingen har också studerats hur förekomsten av hjärntumörer i Sverige, Danmark, Norge och Finland har förändrats över tid. En ökad förekomst observerades i samband med introduktionen av nya diagnostiska tekniker, som t ex datortomografi, medan perioden efter introduktionen av handhållna mobiltelefoner karaktäriseras av en stabil eller något sjunkande trend i förekomsten av hjärntumörer.

Studien av mobiltelefonanvändning och cancer ingår som den svenska delen i ett internationellt samarbete som leds av WHO:s cancerforskningsinstitut, IARC (International Agency for Research on Cancer), den sk INTERPHONE studien. Resultaten i den svenska delen behöver bekräftas i ytterligare studier innan säkrare slutsatser kan dras. Andra centra inom INTERPHONE studien som har tillräckligt många långtidsanvändare av mobiltelefon – framför allt de nordiska – kommer att bidra med värdefulla data.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Stefan Lönn
Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
Tel. 08 524 878 87

Docent Maria Feychting
Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
Tel. 08 524 874 65

Referens:
Lönn S. Mobile phone use and risk of intracranial tumors. Doktorsavhandling.
ISBN: 91-7140-096-6

Källa: Anna Persson, IMM
Kontakt: anna.persson@imm.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera