Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 november 2004

Nya professorer

Jonas Häckner har anställts som professor i nationalekonomi och Stanislaw Karpinski i molekylär växtfysiologi

Jonas Häckner, nationalekonomi
Hans forskning är inriktad på konkurrenspolitik, marknadsföringslagstiftning, mediapolitik, bostadspolitik, transportekonomi och priskarteller. Gemensamt för studierna är att hänsyn tas till att effekterna av ekonomisk politik och regleringar påverkas av strategiska överväganden hos företag, konsumenter och organisationer.


Stanislaw Karpinski, molekylär växtfysiologi
Hans huvudsakliga forskningsintresse fokuseras på genetiska, molekylära, fysiologiska och biofysiska mekanismer som kontrollerar det cellulära och totala signalsystemet som svar på en rad omgivande stressfaktorer. Han arbetar också med olika aspekter på

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera