Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 november 2004

Matvanorna starkt bidragande till den ökande fetman bland svenska barn

Både kondition och fysisk aktivitet är viktiga för att minska riskerna för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Vid ett symposium på årets Läkarstämma i Göteborg kan Claude Marcus, professor vid Karolinska Institutet, presentera data som visar på den fysiska aktivitetens betydelse hos såväl normalviktiga barn som barn med fetma.

Flickor rör sig mindre än pojkar redan i 6 års ålder. Skillnaderna är större i skola och på fritids än under övrig tid, vilket kan tolkas som att skola och fritids förstärker könsskillnader i fysisk aktivitet. Marcus vill dock varna för att överskatta den inverkan som minskad fysisk aktivitet har på utvecklingen av fetma bland barn.

– Än viktigare än fysisk aktivitet är det att tänka på vad barnen stoppar i sig. Fysisk aktivitet är visserligen viktigt, men vi underskattar hur energieffektiva barn är. En studie vi gjort på sambandet mellan fysisk aktivitet och graden av övervikt visar att motion bara står för några procent av utvecklingen av fetma bland barn. Detta tyder på att förklaringen till den ökande fetman bland barn till stor del måste bero på att barnen äter fel. Felaktig kost och för många mellanmål är inte bra. Det handlar om att barnen måste lära sig äta rätt. Att motionera bort all den föda barnen stoppar i sig nuförtiden är inte praktiskt möjligt. Barnen måste därför helt enkelt tänka på att äta färre kalorier, menar Claude Marcus.

Studier visar att fetman band svenska sjuåringar ökat från 8.5 procent till 22-23 procent under de senaste åren. Detta betyder dock givetvis inte att alla barn är feta. Med den ökande fetman som incitament har Marcus och medarbetare inlett en kampanj för att lära barn att äta rätt. Projektet kallas STOPP (Stockholm Obesity Prevention Project) och finansieras av Stockholms Läns Landsting. Idén är att gå ut i skolorna och informera om hur kostvanorna påverkar risken att utveckla fetma och de risker som fetma för med sig.

Kontaktinformation
Symposiets titel:
Effekten av fysisk aktivitet hos det växande barnet

Tid för symposiet:
16:30-18:00

Sal:
H2

Föreläsare:
Claude Marcus, professor vid Karolinska Institutet och överläkare vid Rikscentrum för överviktiga barn, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, telefon: 08-585 814 19 eller mobil 0707-58 61 59, e-mail: claude.marcus@karolinska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera